2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenots projekts “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”

Maija beigās tika pabeigta projekta Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana” realizācija, kas īstenota Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta rezultātā tika uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta atbalsta siena gājēju celiņam, uzbūvēta labiekārtota tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Svētki Brīvības ielas 145. kilometrā”, kas notika 2.jūnijā, bija pirmais vērienīgais kultūras pasākums estrādē pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas. Tā laikā guvām pārliecību, ka teritorija iekārtota veiksmīgi un atbilst iecerei, lai uz pasākumiem var nākt visu paaudžu cilvēki, īpaši padomājot par vismazākajiem apmeklētājiem. Mazuļi laiku vadīja rotaļu un atpūtas zonā, netraucējot kultūras pasākuma apmeklētājus un māksliniekus, bet vecāki varēja vienlaikus viņus pieskatīt un vērot svētku koncertu. Būtisks ieguvums ir arī labiekārtotā tualete, to izmanto ne tikai kultūras pasākumu apmeklētāji, bet arī ikviens iedzīvotājs, kurš brīvo laiku pavada estrādē, dabas takā vai bērnu rotaļu laukumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 34922,16 euro, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00 euro un 7922,16 euro ir pašvaldības līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja: Alda Zvejniece
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Slider