2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenots projekts “Hokejs vieno!”

Biedrība “Launkalnes pagasta hokeja klubs “Skorpions”” īstenojusi projektu “Hokejs vieno!”, Nr.17-09-AL10-A019.2204-000005,  un iegādājusies hokeja formas.

Projekta mērķis ir nodrošināt hokeja komandas “Skorpions” vienotu un prasībām atbilstošu hokeja formu iegādi, kas veicinās vietējās sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.

Projekta ietvaros biedrība “HK Skorpions” ir iegādājusies 30 hokeja kreklus un 56 komplektus hokeja getras.

Projekta kopējās izmaksas 1740,00 EUR, no kurām 90% Lauku atbalsta dienesta finansējums, 10% biedrības līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja,
Launkalnes pagasta hokeja klubs “Skorpions”

Kalendārs

Slider