2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenots projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”

Biedrība “Grundzāle 2010” īstenojusi projektu “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu  deju kolektīvam” Nr. 17-09-AL12-A019.2203-000010 un iegādājusies 12 Vidzemes tautas tērpu komplektus.

Projekta mērķis ir dažādot deju kolektīva “Riedēni” priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par latviešu kultūras mantojumu – deju un tautas tērpu, tā komplektēšanas un nēsāšanas tradīcijām.
Projekta kopējās izmaksas ir 7840,80 euro, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 7056,72 euro, savukārt 784,08 euro  ir Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē .

Inga Ruka,
biedrības “Grundzāle 2010” valdes locekle,
projekta vadītāja

 

Slider