2021. gada 24. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Izlaidumu laiks novada izglītības iestādēs Latvijas valsts simtgades pavasarī

“Kā arājs vagu dzen taisnu kā stīgu.
Raksti, lai ticētu nešaubīgi.
Svarīgi, lai viss rāmi un droši
tiktu uzrakstīts paliekoši.
Jo tiem, kas mantos šo zemi pēc,
Jāzina, jāsaprot, kā un kāpēc…”

Ar šiem Ojāra Ulmaņa dzejoļa vārdiem Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde uzrunā katru novada izglītības iestāžu Latvijas simtgades pavasara absolventu radīt individuālu ierakstu īpašā dāvinājuma grāmatā skolai, rosinot brīvu tematisko izvēli – patīkamas atmiņas, kāds piedzīvojums vai pārdzīvojums, izaicinājumi vai nākotnes sapņi, jo cilvēka dzīve sākas un turpinās ik dienu no jauna – darot, domājot, strādājot tā, lai pašam par to prieks un gandarījums.

Šis ir vēl viens no skolas pavasariem, bet tas ir arī īpašs brīdis bezgalīgajā laika līnijā. “Valsts nozīmē – kādreiz mēs kļūsim par to, kas mēs gribētu būt; un vēl valsts ir tas, ko tu atdod, lai tad varētu kaut ko gūt,” tīmeklī raksta mūsdienu latviešu filozofs Ilmārs Šlāpins. Tādu vēsti apliecinās nozīmīte, ko ikkatram absolventam mūsu novada dažādu izglītības iestāžu izlaidumos, saņemot apliecību vai diplomu par vispārējās, profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, novada Izglītības pārvaldes vārdā pasniegs Bilskas, Blomes, Grundzāles, Palsmanes, Variņu  pamatskolās, Smiltenes vidusskolā, Smiltenes Mūzikas skolā, Smiltenes Bērnu un Jauniešu sporta skolā, Smiltenes Mākslas skolā un Smiltenes tehnikumā ar Alsviķu struktūrvienību.  Nozīmītes dizainu radījis Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis.

Uzlūkosim šo velti kā īpašu zīmi, kura aicinās jauniešus mācīties, dzīvot un strādāt novadā vai arī, vien ciemos atbraucot mājās vai skolu salidojumos, justies piederīgiem Smiltenes novadam – vietai, kur augt.

Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider