2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas Labklājības ministrijas padotības iestāžu darbā ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Labklājības ministrijas padotības iestādes līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) šajā laikā klientu apkalpošana un saziņa ar sadarbības partneriem notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcēšanos. Pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai NVA klientus aicina iesniegt elektroniski, izmantojot NVA CV un vakanču portālu, iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai neklātienē. Saziņa ar NVA darbiniekiem notiks ar e-pasta starpniecību vai pa tālruni.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) šajā laikā pārtrauc klātienes klientu apkalpošanu un aicina vajadzības gadījumā sazināties elektroniski vai pa tālruni.

Valsts darba inspekcija (VDI) uz laiku pārtrauc preventīvās klātienes pārbaudes. VDI inspektori turpinās veikt pārbaudes gadījumos, kad tiek apdraudēta nodarbināto veselība un dzīvība un būtiski pārkāptas darba tiesiskās attiecības. Visas konsultācijas notiks elektroniski vai pa tālruni.

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) šajā laikā neveiks pārbaudes, bet iespējamās sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumiem aicina sniegt elektroniski vai pa tālruni. Uzticības tālrunis 116111 turpinās darbu ierastajā režīmā visu diennakti katru dienu. Informāciju par turpmāko kārtību Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saņemšanai VBTAI precizēs pirmdien, 16. martā.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) aicina komisijai adresēto dokumentāciju iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Tiek atceltas klātienē plānotās ekspertīzes. Komisijas lēmumi klientiem tiks izsūtīti pa pastu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) šajā laikā pārtrauc mācības klātienē. No š.g. 14. marta tiek apturēta uzņemšana pakalpojumu saņemšanai.

Iespēju robežās visiem klientiem tiks nodrošināta iespēja dokumentus papīra formā atstāt iestādē drošā vietā, lai varētu piešķirt nepieciešamos pakalpojumus.

Tāpat norādītajā laika periodā nenotiks iepriekš plānotie labklājības nozares semināri, dažāda veida plašākā lokā plānotās sanāksmes un tikšanās u.c. publiskās aktivitātes.

 

Sīkāka informācija, kā arī nepieciešamie tālruņa numuri un elektroniskā pasta adreses ir atrodamas iestāžu tīmekļvietnēs.

Aicinām iedzīvotājus izmantot nozaru iestāžu pakalpojumus elektroniskajā vidē caur portālu latvija.lv.

Tāpat aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

 

Kalendārs

Slider