2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas valsts mežu atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā 2017”

Kultūras iniciatīvu un ideju īstenošanai Vidzemē no 2017. gada 1. marta līdz 31. martam Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”. Konkursā šogad būs pieejams finansējums 76 000 eiro apmērā. Atbalsts būs pieejams tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2017. gada maija līdz 2017. gada 15. decembrim.

2017. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Vidzemes iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot Vidzemes reģiona mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana;
  • Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem;
  • Zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī Vidzemes iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo izaugsmi.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 31. martam plkst. 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese – Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV – 4101.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu jau desmito gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “”Latvijas valsts mežu” atbalsts kultūras programmām reģionos”, piedaloties konkursā un par finansējumu konkurējot ar citiem reģioniem. Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola uzsver: “Šī programma ir svarīgs finanšu instruments, kas sekmē un nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādejādi veidojot un saglabājot kultūrvidi ārpus galvaspilsētas. No 2008. līdz 2016. gadam Vidzemē realizēti pavisam 305 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot vairāk nekā 475 000 eiro, kas ir ievērojama summa reģionālā kontekstā. Vidzemes kultūras programma ir būtiska iespēja reģiona kultūras organizatoriem saņemt atbalstu savām idejām, tādejādi pilnveidojot un uzturot kultūras notikumu piedāvājumu Vidzemē.”  

Vairāk informācijas: Ieva Vītola, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, e-pasts: [email protected] Tel.nr. 25670756

Kalendārs

Slider