2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Izstrādāts restaurācijas projekts Bērensa kapličai

            

Noslēdzas projekts “Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai”. Projekta ietvaros tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Bērensa kapličai un izstrādāts restaurācijas būvprojekts. Darbus veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Projektu izdevās īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa kultūras mantojuma nozarē ietvaros un ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas atbalstu.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa mērķis bija izstrādāt restaurācijas projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot Bērensa kapličas restaurāciju.

Projekta kopējās izmaksas  bija 4833,95 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000,00 EUR,  līdzfinansējumu 800,00 EUR apmērā piešķīrusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, savukārt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektā  ir 33,95 EUR.

Informāciju sagatavoja,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Zelma Mičule

Slider