2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Jaunākās grāmatas Smiltenes novada bibliotēkās

Atzīmējot Smiltenes simts gadu jubileju, kopš pilsētas tiesību iegūšanas, tika izdotas vairākas interesantas un smilteniešiem nozīmīgas grāmatas. Tās pieejamas arī Smiltenes novada bibliotēkā.

1935.gadā izdotās Kārļa Kundziņa grāmatas “Mana mūža gājiens” atkārtotais izdevums ir cieņas apliecinājums vienam no gaišākajiem 19.gadsimta cilvēkiem, kurš ir devis lielu ieguldījumu garīgo vērtību popularizēšanā un Smiltenes sabiedriskās dzīves organizēšanā. Grāmatā apkopotas atmiņas un apcerējumi arī par dzīves un darba gaitām Smiltenē, kur viņš kalpojis draudzē daudzus gadus. Viņa atmiņu grāmatu pirmo reizi publicēja Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa un tā ir derīga katram, kurš vēlas izzināt latviešu tautas saknes.

Atkārtoti izdots 1926.gada Smiltenes mācītāja Kārļa Kundziņa sarakstītais kultūrvēsturiskais apcerējums “Smiltene”. Grāmatas priekšvārdā Gita Mūrniece raksta: “Izdevums veltīts visiem stiprajiem, gudrajiem un strādīgajiem Smiltenes ļaudīm, kas ar savu darbu un garīgo spēku ir veidojuši un turpina veidot mūsu pilsētu par vienu no Latvijas pērlēm”.

Ar Smiltenei nozīmīgiem faktiem un notikumiem iepazīstinās Smiltenes novada domes izdevums “100 notikumi Smiltenes vēsturē”, kuru sastādīja Smiltenes novada muzejs un Smiltenes novada bibliotēka sadarbībā ar novadpētniecības entuziastiem.

Tieši no mūsu novada nāk vairākas Latvijā labi atpazīstamas šlāgermūzikas grupas. Viena no populārākajām grupa “Apvedceļš” mūzikas mīļotājus šogad iepriecinās ar Jāņa Krūmiņa dziesmu nošu krājumu, kurā apkopotas 50 dziesmas.

Šīs un citas augustā iegādātās jaunās grāmatas lasītājiem būs pieejamas no 24.augusta.

Savukārt Bērnu apkalpošanas nodaļā viena no vērtīgākajām augustā iegādātajām grāmatām ir lietuviešu rakstnieces Jurgas Viles un ilustratores Linas Itagaki grafiskais stāsts “Sibīrijas haiku”, kas runā par 1941. gada deportācijām. Komiksa valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan vārdi, gan attēli, spilgti attēlo desmitgadīga zēna pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un personiski. Grafiskais stāsts “Sibīrijas haiku” atklāj ne tikai grāmatas varoņa likteni: tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā daudzi lietuvieši un tieši tāpat arī latvieši. Taču, nepierakstīti un neuzzīmēti, šie stāsti var nogrimt aizmirstībā.

Ar pilnu jaunieguvumu sarakstu bibliotēkās var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes bibliotēkas vecākās bibliotekāres
Aira Stūre un Sanita Lārmane

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider