2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Jauno pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldi- vadīs Aija Cunska

Trešdien, 25.septembrī, Smiltenes novada domes sēdē deputāti par jaunās pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāju apstiprināja Aiju Cunsku.

Kā iepriekš informēts, 2018.gadā Smiltenes novada pašvaldībā tika veikts funkciju audits. Ņemot vērā audita gala ziņojumu, Smiltenes novada kultūras un sporta jomas izvērtēšanas darba grupas veikto analīzi, dome nolēma reorganizēt Smiltenes novada Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi un izveidot jaunu pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde,  kas uzsāks darbu 2020.gada 1.janvārī.

2019.gada 12.septembrī noslēdzās izsludinātais konkurss uz Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāja (-as) amatu, kur kopumā tika saņemti 11  pieteikumi. Amata konkurss tika organizēts trīs kārtās. Pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstību izvirzītajām prasībām, otrajā kārtā – pretendenta sniegumu darba intervijā, pārliecinoties par pretendenta atbilstību konkursa prasībām un profesionālo piemērotību amata vietai,  trešajā kārtā – izvirzīto pretendentu detalizētāks atbilstības izvērtējums.  Par konkursa uzvarētāju konkursa dalībnieku atlases komisija atzina un ieteica virzīt apstiprināšanai Aiju Cunsku, kuras izglītība, kvalifikācija un pieredze atbilst pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāja amata pienākumu pildīšanai. Domes sēdē seši no desmit balsstiesīgajiem deputātiem atbalstīja A.Cunskas kandidatūru, četri deputāti balsojumā atturējās.  

Aija Cunska: “Es vēlos pateikt paldies Smiltenes novada domei par jaunas pārvaldes izveidi un komisijai par manas kvalifikācijas, prasmju un pieredzes augsto novērtējumu, kā arī par doto iespēju turpmāk stratēģiski vadīt un attīstīt mūžizglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomas, lai ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs un viesis saņemtu viskvalitatīvākos pakalpojumus. Tieši mūžizglītība turpmāk varētu būt kā vienojošais elements, lai konkrēto jomu pakalpojumi kļūtu vēl kvalitatīvāki – pieejami ikvienam, starpdisciplināri un ar digitālu pieskaņu, kur kopsadarbībā un kopradē katrs varētu iegūt arvien jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas un emocijas.”

Jaunās pārvaldes darbības mērķis būs attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā.

Informējam, ka A.Cunska ir arī šā sasaukuma deputāte (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), domē darbojās kā Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle. Aija informēja, ka plāno atteikties no komitejas priekšsēdētājas amata, lai nerastos interešu konflikts, ieņemot jaunās iestādes amatu.

Plašāka informācija par reorganizācijas uzsākšanu ŠEIT.

 


Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider