2019. gada 14. dec.
Viegli lasīt

Jauns pavērsiens Eiropas profesionālajā izglītībā

Smiltenes tehnikumā šobrīd notiek pēdējie priekšdarbi “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta dalībnieku uzņemšanai un jauna veterināmedicīnas mācību moduļa testēšanai. 22. oktobrī skolā ieradīsies jaunieši no Čehijas, Francijas un Igaunijas, lai kopā ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem piedalītos Eiropā līdz šim nerealizēta projekta testēšanā. Projekta dalībniekiem plānots trīs nedēļu laikā apgūt izglītības moduli “Veterinārārsta asistenta pienākumi suņu/kaķu kastrācijas laikā”. Kursa noslēgumā jaunieši saņems sertifikātu, kas pavērs iespēju uzreiz sākt strādāt un iemācīto praktizēt dzīvē.

Mācības notiks ļoti intensīvi, angļu valodā, izmantojot veterināro priekšmetu skolotāju sagatavotās mācību grāmatas, darba lapas un prezentācijas. Praktiskās nodarbības – suņu/kaķu kastrācijas operācijas notiks skolas veterinārajā mācību klīnikā.

Jaunais projekts, kura realizēšanai Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Inguna Avota, skolas veterināro priekšmetu skolotāji un sadarbības partneri no Francijas, Čehijas un Igaunijas intensīvi gatavojas vairāk nekā gadu, būs būtisks pagrieziena punkts visā Eiropas profesionālajā izglītībā.  “Šādi moduļi paver iespēju mācīties vienādā kvalitātē visās Eiropas valstīs,” savu viedokli pauž tehnikuma direktors Andris Miezītis.

“Jaunieši un viņu potenciālie darba devēji šādu piedāvājumu gaida jau gadiem,” atzīst skolas projektu vadītāja Inguna Avota.  Ne visiem ir laiks un iespēja veltīt mācībām četrus gadus. Visā Eiropā daudz runājam par darba vidē balstītu izglītību, par to, kā jauniešiem nodrošināt iespēju ātri atrast savu vietu darba tirgū. Jaunais veterinārmedicīnas modulis ir pirmie soļi pretī šai iecerei.”
Līdz šim zināšanas un prasmes, ko piedāvā apgūt minētais mācību modulis, bija ietverts veterinārmedicīnas mācību programmā. Mācību laiks jauniešiem ar pamata izglītību – četri gadi, vidusskolu absolventiem – pusotrs gads.

Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros astoņi audzēkņi no Čehijas, Francijas, Latvijas un Igaunijas (no katras dalībvalsts – divi) Latvijā apgūs pamata zināšanas par suņu /kaķu kastrāciju, Francijā – prasmes, kas nepieciešamas darbā ar eksotiskajiem dzīvniekiem, Igaunijā – pamatiemaņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu zirgu labturību. Pats galvenais – jaunietis, mācību noslēgumā iegūstot izglītību apliecinošu dokumentu – sertifikātu,savas zināšanas uzreiz varēs izmantot darbā. Pēc tam šīs prasmes  var papildināt ikvienā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm. Jo vairāk moduļu apgūts, jo daudzpusīgas iespējas mūsdienu mainīgajā darba tirgū.

Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Inguna Avota pārliecināta – nākotnē šādi mācību moduļi, kas piedāvās cilvēkiem konkrētajā jomā apgūt zināmas prasmes arī bez priekšzināšanām un uzreiz sākt strādāt, kļūs aizvien populārāki.” Daudzi veterinārārsti būs tikai priecīgi, ja viņiem kastrācijas operācijās, kas veterinārajās klīnikās ir viena no pieprasītākajām ķirurģiskajām manipulācijām, būs palīgi.

Kursu noslēgumā projekta dalībnieki vērtēs, vai jaunais mācību modulis spēj nodrošināt efektīvu zināšanu apguvi tik īsā laikā un kopīgi lems, kas nepieciešams, lai to pilnveidotu un panāktu optimālo rezultātu.

                                                              Baiba Vahere

Slider