2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs… Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Arī jūs varat palīdzēt!

 • Par audžuģimeni var kļūt ģimene (persona) vecumā no 25 līdz 60 gadiem.
 • Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības, iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju, vienu reizi mēnesī tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē un meklētu atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, gūtu jaunas zināšanas un atziņas.
 • Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu; pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstajam inventāram; ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, kā arī citus valsts sociālos pabalstus.

Lai kļūtu par audžuģimeni:

 • Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
 • Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
 • Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
 • Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
 • Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
 • Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Smiltenes novada  bāriņtiesā pa tālruni 64707574, 26603348 vai pie savas pagasta pārvaldes  bāriņtiesas darbinieka.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Aurika Zīvere,
Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Slider