2020. gada 2. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Koordinēta pašvaldību iesaiste Lielajā Talkā – pasaules mērogā unikāla prakse

Latvijas Pašvaldību savienība jau 11 gadus, sākot ar pirmo Latvijā organizēto Lielās Talkas pasākumu – sadarbojusies ar projekta organizatoriem, iesaistoties talkas koordinēšanā. Menedžmenta ziņā tā ir unikāla prakse šāda veida kustībām visas pasaules mērogā.

Latvijas Pašvaldību savienība ir ļoti nozīmīgs Lielās Talkas partneris. Pašvaldību aktīvā iesaiste gadu gaitā ir palīdzējusi noritēt sekmīgi iedzīvotāju un pašvaldību kopīgajiem pūliņiem padarīt Latviju par daudz tīrāku un zaļāku  valsti. Lielā Talka, kopīgi sadarbojoties plašam partneru pulkam un iedzīvotājiem visos novados ir panākusi to,  ka cilvēki gadu gaitā ir mainījuši attieksmi pret savu apkārtni un dabu. Rezultātā – atkritumu kļuvis mazāk, kas jūtams arī katrā talkā.

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis: “Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas Pašvaldību savienība var ar lepnumu teikt, ka esam Lielās Talkas sadarbības partneris. Šo gadu laikā mums kopīgiem spēkiem ir izdevies mainīt cilvēku attieksmi pret dabu, just atbildību katram par sakārtotu vidi sev apkārt. Veiksmīgi sevi ir parādījusi Latvijas sistēma, kā tiek organizēta talka – iesaistot pašvaldību talkas koordinatorus, kuri ir kā dzinējspēks katrā Latvijas pilsētā un novadā, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu cilvēkus talkā un veidotu šo procesu labi koordinētu. Pirmajā Pasaules talkā pagājušajā gadā notika vairāk nekā 150 valstīs pasaulē, taču Latvijas koordinēšanas darbs, koordinēti iesaistot pašvaldības talku rīkošanā, ir unikāls pasaules mērogā. Daudzas valstis vēlas šo pieredzi no mums aizgūt. Mēs noteikti būsim sadarbības partneris Lielajai Talkai arī turpmāk, jo daudz ir izdarīts, bet aizvien paplašinās veids, kā katrs var piedalīties talkā, piemēram, arī labiekārtojot vidi, veicot apzaļumošanu un citus nozīmīgus darbus, kas šo kustību padara par ilgtspējīgu. Mums kopīgiem spēkiem tas jāturpina gadu no gada.”

Jāpiebilst, ka Latvijai Pasaules Talkas kustība š.g. janvārī piešķīra izcilības balvu kā labākajai valstij, kurā gadu no gadu talkā iesaistās procentuāli visaugstākais iedzīvotāju skaits.

Savukārt Lielās talkas koordinatori, pašvaldību darbinieki, uzskata, ka talka joprojām ir būtisks un aktuāls pasākums, kā arī apsveic tās transformēšanos par kaut ko jaunu un plašāku, rosinot cilvēkus Ideju Talkās domāt par to, kā ilgtspēju ieviest dažādās dzīves jomās, sākot ar aprites ekonomikas modeļiem līdz idejām par dabai draudzīgiem produktu iepakojumiem u.c. Atzinīgi tiek vērtēts, ka šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir šķirošana.

Smiltenes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine, kura ir Lielās Talkas koordinatore gandrīz lielāko kustības pastāvēšanas laiku, uzsver, ka talka kļuvusi par lielisku sabiedrības saliedēšanas tradīciju: “Talkas koordinatore esmu jau 8 vai 9 gadus, tāpēc droši varu teikt, ka Lielā Talka ir kļuvusi par lielisku tradīciju. Protams, es vēlētos lai aktivitāte būtu vēl lielāka, bet tāpat cilvēki rosās un sakopj savu apkārni. Ir cilvēki, kuri to dara gadiem, un es skaidri zinu, ka viņi atsauksies manam aicinājumam. Šos cilvēkus tiešām novērtēju. Katrs jau vēlas sakoptu un tīru pilsētas daļu, kurā dzīvo. Turklāt Lielā talka ir arī veids, kā var veicināt zaļo domāšanu un man tiešām patīk, ka šī ideja transformējas jaunā veidā un šogad Lielā Talka ir ar pievienoto vērtību par atkritumu šķirošanu. Vienīgais, ko vēlētos ierosināt, lai talkas notiktu pirms 15.aprīļa, proti, pirms koku apzāģēšanas.”

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Anete Tomsone atzina, ka Lielās Talkas koordinatore šogad būs pirmo gadu, vairākus gadus bijusi talkas dalībniece, kā arī ir sanācis būt līdzās citiem Talkas koordinatoriem. “Grūti salīdzināt skaitļos cilvēku aktivitāti citos gados ar šo gadu tieši Ķeguma novadā, jo darba pienākumus Ķegumā veicu pirmo pavasari. No kolēģu stāstītā noprotams, ka Lielās Talkas ideja ir “dzīva”, bet cilvēki alkst pēc formas maiņas, tāpēc, Ķeguma novada pašvaldība par savu oficiālo talkošanas vietu šogad izraudzījusies pilsētas parku ar mērķi ierīkot jaunus apstādījumus. Šī gada ideja par to, ka mums ikvienam jāpiedomā par atkritumiem, ko ikdienā radām un atstājam aiz sevis, noteikti ir vērtējama atzinīgi. Ja kaut daļu no tā varam pārstrādāt un lietot atkārtoti, tas ir būtiski. Cerams, ka šī gada Lielās Talkas noslēgumā varēsim saprast, kāda daļa no savāktajiem atkritumiem ir otrreiz pārstrādājama. Ideja ir laba – ir vajadzīgs laiks un pacietība tās iedzīvināšanai!”

INFORMĒJAM: Katra pašvaldība pieņem politiski administratīvu lēmumu par dalību talkā. Ja pašvaldība lemj piedalīties talkā, tā, kopā ar pašvaldībā darbojošos atkritumu apsaimniekotāju, uzņemas atbildību par visu pašvaldības teritorijā pieteikto talku vietu atkritumu izvešanu. Ja kāda pašvaldība izlemj talkā nepiedalīties, tas ir konkrētās pašvaldības vadības lēmums. Šogad dalību talkā ir atteikušas divas pašvaldības – Ogres un Carnikavas – lēmumu pamatojot ar to, ka viss jau ir sakopts. Tomēr, ja cilvēki vēlas talkot, tā ir viņu brīva un demokrātiska iespēja un tiesības. Aicinām iedzīvotājus informēt savas pašvaldības par atrastā piesārņojuma (ja tāds ir) daudzumu un atrašanās vietām, sūtot informāciju arī, izmantojot VIDES SOS, vai sūtot fotogrāfijas un atrašanās vietu atbildīgajām iestādēm. Tāpat aicinām iedzīvotājus piedalīties talkā ar labiekārtošanas, apzaļumošanas vai cita veida aktivitātēm, kas neprasa saskaņošanu ar konkrētajām pašvaldībām.

Tikai no mums pašiem atkarīgs, cik tīra un sakārtota būs mūsu valsts. Tāpēc aicinām talkot un piedalīties savas apkārtnes sakopšanā un kopienas labuma radīšanā!

Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g.27. aprīlī!

Papildu informācija:
Anda Treija
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību pārstāve
Mob. 27545441
e-pasts: [email protected]

 

Ceļvedis
Slider