Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (60) web fonts: Family{name=Alegreya, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Alegreya Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Amatic SC, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Anonymous Pro, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Architects Daughter, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo Narrow, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Asap, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Barlow, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=BioRhyme, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Bonbon, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cabin, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Cairo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cardo, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Chivo, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Concert One, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cormorant, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Crimson Text, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Eczar, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Exo 2, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Fira Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Fjalla One, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Frank Ruhl Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Great Vibes, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Heebo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Inconsolata, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inknut Antiqua, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inter, foundry=Google, namespace=api, version=v2} (style: normal, weight: 400, {slnt=0.0, wght=400.0}),Family{name=Karla, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Baskerville, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Franklin, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Montserrat, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Neuton, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Notable, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nothing You Could Do, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Noto Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Old Standard TT, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oxygen, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Serif, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Poppins, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Proza Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rakkas, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Reenie Beanie, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Ropa Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rubik, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Shadows Into Light, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Space Mono, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Spectral, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Sue Ellen Francisco, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Titillium Web, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Ubuntu, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Varela, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Vollkorn, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Work Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Yatra One, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400)

For reference, see the Google Fonts API documentation.

2020. gada 29. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Lāčplēša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietu iesvētīšanas pasākums

Pagājušajā gadā, gatavojoties Latvijas 100. dzimšanas dienai, biežāk tika pārlapotas vēstures grāmatas, ilgāk pakavējoties pie lappusēm par Latvijas valsts dibināšanu un Brīvības cīņām, par drosmīgo karavīru apbalvošanu ar Lāčplēša Kara ordeni (LKO). Tajā laikā Grundzāles pagasta iedzīvotāja Skaidrīte Rence vērsās pašvaldībā ar ierosinājumu apzināt un godā celt mūsu novada varoņus – Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus. Darbs gada garumā no idejas izlološanas līdz tās realizācijai ir vainagojies ar rezultātu- novada kapsētās Smiltenē un Palsmanē ir izvietotas piemiņas zīmes un informācijas stendi par mūsu novada LKO kavalieriem.

Simboliski, ka tieši 100 gadus pēc 1919.gada 11. novembra, kad tika dibināts Lāčplēša Kara ordenis, šī gada 11. novembrī  Palsmanes kapsētas kapličā plkst. 10.30 uz svētbrīdi un piemiņas plākšņu iesvētīšanu un pulksten 19.00 Smiltenes kapsētā svētbrīža laikā pie pieminekļa Brīvības kara cīnītājiem, kad tiks atklāts granīta stends Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, aicināts ikviens interesents.

Idejas autore Skaidrīte Rence: “Mēs esam laimīgi, ka varam dzīvot brīvā valstī, runāt savā dzimtajā valodā, paši esam saimnieki savā zemē. Par to esam pateicību parādā mūsu brīvības cīnītājiem. Tiem, kuri atdeva Dieva svētāko dāvanu- savu dzīvību, ziedojot to tautai un nākamajām paaudzēm. Par drosmi un kauju nopelniem brīvības cīnītājus apbalvoja ar Lāčplēša Kara ordeni. Grundzāles pagastā ir dzimuši astoņi nākamie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Trīs atdusas Aumeisteru kapsētā, viens Gaujienas un četri Palsmanes kapsētās. Aumeisteru un Gaujienas kapsētās Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietās jau ir uzstādītas piemiņas plāksnes un kopiņas sakoptas. Paldies par to novadu pašvaldībām un iedzīvotājiem.

Palsmanes kapsētā dus septiņi Smiltenes novada LKO kavalieri: Rūdolfs Aleksandrs Beitiks, Kārlis Brītiņš, Rihards Zīle, Jūlijs Zīle, Pēteris Rabācs, Roberts Kukurītis un Ernests Lielmanis. Brāļiem Rihardam un Jūlijam Zīlēm apbedījuma vietas visus šos gadus nebija zināmas, tās man parādīja bijusī kapu sardze Ausma Lapiņa. Viņa pastāstīja, ka padomju gados brāļu Zīļu atdusas vietai virsū ir apglabāti citi aizgājēji, tadējādi Zīlēm nav pat kapu kopiņu. Vai nu kāds ir bijis liels padomju varas mīlētājs, vai arī piederīgie nekopa. Domāju, ka tā ir necieņa pret tiem, kuri ziedoja savas dzīvības par mūsu valsts brīvību. Pastāstīju pašvaldības darbiniekiem par ideju uzstādīt piemiņas plāksnes Palsmanes kapos apglabātajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Nu šī ideja ir īstenojusies. Paldies visiem, kuri to atbalstīja un realizēja! Paldies Valkas novadpētniecības muzeja galvenajai krājumu glabātājai Aijai Priedītei par konsultēšanu un padomu.”

Smiltenes novada domes teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine pastāstīja, ka Palsmanes kapsētā uzstādītas 5 piemiņas plāksnes un 7 stendi ar informāciju par LKO kavalieriem, kas apglabāti Palsmanes kapsētā. Smiltenē uzstādīts granīta stends pie pieminekļa Brīvības kara varoņiem. Uz granīta stenda iegravēti 34 LKO kavalieru vārdi, kas dzimuši un dzīvojuši tagadējā Smiltenes novada teritorijā. Papildus veikta pieminekļa Brīvības kara varoņiem šūnakmens šuvju atjaunošana. Darbu veicējs ir SIA “Aivars-K”.

Grundzāles pamatskolas skolotāja Baiba Kovala informē: 11. novembris – Lāčplēša diena, kad mēs pieminam un atceramies Latvijas brīvības cīnītājus. Grundzāles pamatskolā ir izveidojusies tradīcija, ka  9.klases skolēni šajā dienā dodas uz Palsmanes un Gaujienas kapsētām un, aizdedzot svecītes, piemin Lāčplēša ordeņa kavalierus. Šogad Palsmanes kapsētā to darīsim kopā ar Palsmanes pamatskolas skolēniem. Vēlāk, pēcpusdienā, skolas kolektīvs aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju kopā veidot svecīšu gaismas ceļu no skolas līdz piemiņas akmenim un vakarā piedalīties Latvijas svētku nedēļai veltītās orientēšanās sacensībās „Grundzāles nakts”.

Skolēni ir vispateicīgākā sabiedrības daļa, kurā kā leknā augsnē sējams patriotisma grauds. Tikai ar savu paraugu, varoņstāstiem un cieņas apliecinājumu brīvības cīnītājiem mēs varam jaunajā paaudzē uzturēt un vairot patiesu mīlestību pret savu Tēvzemi.

Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja A. Zvejniece

Slider