2020. gada 5. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”

Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvalde, lai dažādotu deju kolektīva “Rieda” tautas tērpu komplektus un uzlabotu  priekšnesumu vizuālo kvalitāti,  iesniedza biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu  Nr. 17-09-AL12-A019.2203-000002 “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis ir uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.

Projekta rezultātā tiks iegādāti astoņi Rucavas tautas tērpu komplekti pašdarbības deju kolektīvam “Rieda”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 25.jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 5866,08 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 5279,47 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 586,61 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju sagatavoja: Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
Alda Zvejniece

Slider