2021. gada 1. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Lielā Talka 2019 – 27.aprīlī

Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī un tajā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet iet vienu soli tālāk – tos vācot – šķirot. Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu.

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā un vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, izveidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot un uzstādīt soliņus, laipas. Talkas dienā ir iespēja organizēt arī pašam savu talku un saņemt maisus, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni 64707868 vai arī attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju.

Savu talku ir iespējams reģistrēt arī mājaslapā www.talkas.lv.

Izvēlies savu talkošanas vietu Smiltenes novadā:

  1. Smiltenē visi talcinieki tiek aicināti uz Veco parku, kur pulksten 9.00 sākam talkošanu pie dīķīšu kaskādes. Tiks veikti dažādi parka sakopšanas darbi. Bērni kopā ar vecākiem uzstādīs putnu būrīšus. Pēc talkošanas būs kopīgas pusdienas.
  2. Smiltenes pagastā veiks labiekārtošanas darbus Līgo kalnā. Talkas sākums 9.30 Līgo kalnā. Pēc talkošanas kopīgas pusdienas.
  3. Grundzāles pagastā – pulcēšanās plkst. 9.00 pie Grundzāles kultūras nama, kur ar autobusu talcinieki tiks aizvesti uz Aumeisteriem. Kopā ar vietējiem iedzīvotājiem uzkopsim Aumeisteru centru, teritoriju ap autobusu pieturas vietu, šķirojamo atkritumu konteineru laukumu un pašvaldības ceļiem piegulošās teritorijas. Pēc talkas būs kopīgas pusdienas!
  4. Palsmanes pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz talkošanu Palsmanes kapsētā. Pulksten 9.00 no Palsmanes kultūras nama autobuss talciniekus vedīs uz kapsētu. Talkas noslēgumā būs talkas cienasts.
  5. Blomes pagasta Lielajā Talkā tiks sakopta brīvdabas estrāde “Jeberleja”. Pulksten 9.00 talcinieki tiek aicināti pulcēties pagasta centrā, lai kopīgi dotos uz brīvdabas estrādi “Jeberleja”. Talkā tiks grābtas lapas, vākti zari un atkritumi. Talciniekus pēc talkas cienās ar siltām pusdienām.
  6. Bilskas pagastā talkos pie Bilskas ezera un pie Mēru muižas. Lielā talkošana pie Bilskas ezera sāksies 10.00. Turpināsies darbi pie ezera apkārtnes labiekārtošanas. Talkošana pie Mēru muižas sāksies 10.00, kur veiks dažādus muižas apkārtnes sakopšanas darbus. Pēc talkošanas talcinieki tiks nodrošināti ar pusdienām.
  7. Launkalnē iedzīvotāji uz pagasta sakopšanas talku tiek aicināti vienu dienu iepriekš – 26.aprīlī. pulksten 11.00 pie kultūras nama, kur kopā ar skolēniem sakopsim Launkalnes pagasta apkārtni.
  8. Variņu pagastā tikšanās 9.00 pie Variņu kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi gar ceļmalām un citās vietās pagasta centrā. Pēc talkošanas kopīgas pusdienas.

Uz talkām līdzi ņemam darba cimdus un grābekļus, kā arī nodrošināmies ar laikapstākļiem atbilstošu apģērbu!

Nāc un piedalies talkās
Smiltenes novadā!

KalendārsSlider