2020. gada 26. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

LM kopā ar VAS uzsāk e-mācības par sociālā darba praksē aktuālām tēmām

Labklājības ministrija (LM) projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS) uzsāk jauna pasākuma īstenošanu – e-mācības par sociālā darba praksē aktuālām tēmām.

Piektdien, 2020.gada 3.jūlijā, pirmo e-mācību kursu “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” uzsāks gandrīz 400 dalībnieku. Minēto e-mācību programmu izstrādājušas divas profesionāļu biedrības – „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA””, abām ir ilgstoša pieredze nacionālā un starptautiskā līmenī, pārstāvot cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesības un nodrošinot atbalstu viņiem un viņu ģimenēm.

 

E-mācības tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu, un ikvienam interesentam neatkarīgi no izglītības vai darba jomas tās pieejamas bez maksas. Īpaši aktuālas tās būs profesionāļiem, kuri ikdienā nodrošina atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem – sociālajiem darbiniekiem, policistiem, pedagogiem ārstniecības personām  u.c. Arī studentiem un ikvienam, lai labāk izprastu mūsu līdzcilvēkus, ar mentālo veselību saistītus jautājumus un iespējas, kā sabiedrībā būt savstarpēji pieņemošiem un par iespējām atbalstīt personas ar garīga rakstura traucējumiem.

 

E-mācības ir interaktīvs veids, kā piecu līdz sešu nedēļu laikā, veltot procesam apmēram divas stundas nedēļā, padziļināt savas zināšanas, mācoties sev ērtā laikā un vietā. E-mācību apguvei nepieciešams dators vai viedtālrunis ar iespēju pieslēgties internetam. Mācību kurss ir piesātināts un aizraujošā veidā sniedz iespēju nostiprināt esošās zināšanas un iegūt jaunas. Katras tēmas teorētiskais izklāsts ir papildināts ar patiesiem stāstiem, sarunu demonstrācijām, sajūtu simulācijām u.tml.

E-mācības ir titrētas, līdz ar to vieglāk uztveramas un pieejamas arī interesentiem ar dzirdes traucējumiem. Mācību sekmīgas apguves gadījumā dalībnieki saņem apliecinājumu par kursa apguvi.

Šis ir pirmais e-mācību kurss, kas sagatavots projekta ietvaros. Līdz šī gada beigām tiks organizēta vēl vismaz viena e-mācību grupa par sociālo darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, un arī turpmākajos gados esam ieplānojuši organizēt atkārtotas šī mācību kursa grupas. Šogad tiks piedāvāti vēl trīs jauni e-mācību kursi. Kopā līdz projekta noslēgumam 2023.gadā plānots sagatavot 12 dažādus e-mācību kursus.

Informācija par to, kā notiek e-mācības, pieejama projekta “Sociālā darba attīstība pašvaldībās” Facebook lapā https://www.facebook.com/Profesionalasocialadarbaattistibapasvaldibas/photos/a.1090820760941791/3323080621049116/?type=3&theater .

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kurme,

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” vadītāja

 

 

Slider