2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

MĒS KOPĀ VARAM

Palsmanes sabiedrībai vienmēr ir rūpējis pagasta vizuālais tēls. Viens no pagasta simboliem ir Palsmanes ev.lut.baznīca, kura jau 200 gadus ir kopā ar palsmaniešiem un slejas pretīm debesīm, līdz ar to varam būt pateicīgi, ka drīzumā tiks uzsākti darbi pie nozīmīgu baznīcas elementu un priekšmetu izpētes, restaurācijas.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti veiks rituālu priekšmetu izpēti, lai turpmāk veiktu to restaurāciju. Projekts tiek realizēts par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzekļiem 196.00 euro.

Savukārt, nodibinājums Rietumu Bankas labdarības fonds ir piešķīris 5000.00 euro atlārgleznas ‘’Kristus Ģetzemanes dārzā’’ (autors R.Wessely, 1881.g.) restaurācijai un Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas divu logu restaurācijai.

Rudenī par ES projekta naudu tiks veikti sakristejas  telpu renovācijas darbi 9 985,90 euro apmērā. Projektu atbalsta Abulas lauku partnerība. Smiltenes novada domes līdzfinansējums 998,59euro.

Laika zobs ir „sagrauzis” baznīcas torņa pamatus, sienās veidojas bīstamas plaisas, tornis sasvēries.

Ilgu laiku esam centušies piesaistīt līdzekļus baznīcas torņa pamatu nostiprināšanai, kuriem nepieciešams 29 800 eiro. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir atsaukusies mūsu lūgumam palīdzēt un piešķīrusi 20 000 eiro šiem darbiem. Vēl ir nepieciešami 9 800 eiro.

Visi kopā centīsimies saglabāt mūsu tēvu un vectēvu celto Palsmanes baznīcu, lai šī unikālā celtne priecētu arī mūsu bērnus un bērnubērnus pēc daudziem gadu desmitiem.

Būsim atsaucīgi!  Torņa pamatu nostiprināšanai ir atvērts ziedojumu konts AS SEB banka  nr.  LV34UNLA0055000741343.

Iespēja veikt ziedojumu būs arī Palsmanes bibliotēkā (kultūras nama ēkā) darba laikā.   

Palsmanes ev. lut. draudze

Slider