2019. gada 23. sept.
Viegli lasīt

Nekustamā īpašuma “Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, atkārtota NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Smiltenes novada dome 2017.gada 8.novembrī Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

NosaukumsKadastra apzīmējumsIzsoles laiksPlatība (ha)t.sk. LIZNomas līguma termiņš (līdz)
“Skolas iela 3”Bilskas pag., Smiltenes nov.   9444 003 021210:00  1,78941,747731.12.2022.


Zemes gabala izsoles sākumcena un izsoles minimālais solis ir noteikti sekojoši:

NosaukumsKadastra apzīmējumsIzsoles sākumcena euro bez PVNIzsoles minimālais solis (euro)
“Skolas iela 3”Bilskas pag., Smiltenes nov.   9444 003 021235,00  5.00

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem ŠEIT un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017.gada 6.novembrim (ieskaitot).”

  PIETEIKUMS

Kalendārs

Youtube

Slider