2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Ņemot vērā atkusni, pašvaldība nosaka aizliegumu atrasties uz novada publisko ūdeņu ledus

Š.g. 26.februārī Smiltenes novada dome (pamatojoties uz 27.01.2021. domes lēmumu Nr.39) izdevusi rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus.

Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, pēc Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšlikuma pašvaldība no 2021.gada 26.februāra nosaka aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus:

  • Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;
  • Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādinājuma;
  • Grundzāles pagastā uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā;
  • Bilskas pagastā uz Bilskas ezera un Mēru ūdenskrātuvēm;
  • Launkalnes pagastā uz Lizdoles ezera;
  • Brantu pagastā uz Brantu ezera un Strantes ezera;
  • Blomes pagastā uz Blomes dzirnavu ezera, Asuāna, Steģu gravas uzstādinājuma;
  • Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādinājuma;
  • Smiltenes pagastā uz Krusta dīķa.

Smiltenes novada Pašvaldības policija un AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība aicina šo aizliegumu ievērot un neatrasties uz ledus arī Launkalnes pagasta Niedrāja un Spiciera ezeriem, Smiltenē uz Klievezera.

Rīkojuma izpildi kontrolēs Smiltenes novada Pašvaldības policija. Pašvaldība atgādina –  par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. pantu personai var piemērot naudas sodu.

Par aizliegumu pie ūdenstilpēm tiks izvietotas brīdinājuma zīmes, aicinām sabiedrību atbildīgi izturēties pret savu drošību un nebūt pārgalvīgiem!

 

Pamats:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.

 

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider