2020. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Norisinās projekta Nr. 1-08/406/2018 “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” īstenošana

Šī gada 2.augustā Smiltenes novada dome noslēdza līgumu ar SIA “CEĻU KOMFORTS” par būvprojekta izstrādi projektam “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”. Līguma izpildes gaitā tiks izstrādāts būvprojekts I grupas būvei – labiekārtotam laukumam, kas paredzēts, lai izveidotu brīvu piekļuvi ezeram, peldētavu, uzstādītu tajā labiekārtojuma elementus un izveidotu šķembotu laukumu pludmales uzturēšanas darbu nodrošināšanai.

Projekta mērķis ir veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas  iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Projekts tiek realizēts pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Projekta kopējās izmaksas ir 49867,10 EUR, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz  2020.gada 31.maijam.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē .

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Ira Punkstiņa

Slider