2021. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Norisinās projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošana

Smiltenes novada dome īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā.

Pamatojoties uz SIA “Baltex Group” izstrādāto būvprojektu “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve”, Smiltenes novada dome 23.10.2020. ir izsludinājusi atklātu konkursu par būvdarbu veikšanu Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B Smiltenē. Būvdarbu līgumu plānots noslēgt līdz 2021.gada janvārim. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada decembrim.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider