2020. gada 11. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzas “100. pakalpojuma saņēmējs” akcija

Atzīmējot Latvijas simtgades gadu, Smiltenes novada dome janvārī aizsāka akciju, kuras laikā tika izcelti Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), iestāžu sniegtie pakalpojumi, pasniedzot īpašu dāvanu- Latvijas Valsts karogu.

Decembrī- gada un akcijas noslēguma mēnesī- šoreiz iepriecinājām 100. pakalpojuma saņēmēju Smiltenes novada VPVKAC- Aigaru Butku, kurš izmantoja iespēju Smiltenes novada VPVKAC veikt bezskaidras naudas norēķinu, samaksājot nekustamā īpašuma nodokli.

Smiltenes novada VPVKAC Klientu apaklpošanas speciāliste Z.Stīpniece, A.Butka, Smiltenes novada domes izpilddirektors K.Lapiņš

Jau kopš 2017.gada rudens Smiltenes novada Nekustamo īpašumu nodaļā, kā arī Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespēja norēķināties ar maksājuma karti, kas padara procesu ērtāku gan maksātājam, gan nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem.

Smiltenes novada VPVKAC ir iespēja veikt bezskaidras norēķinus arī par:

  • mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
  • zemes nomu;
  • Dzimtsarakstu pakalpojumiem;
  • nekustamā īpašuma nodokli;
  • valsts nodevu bāriņtiesai;
  • valsts nodevu civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
  • pārējām valsts nodevām, kā, piemēram, dzīvesvietas deklarācijas maksājumu.

Akcijas “100. pakalpojuma saņēmējs” ietvaros, kopumā ir pasniegti 12 Latvijas valsts karogi, izceļot Smiltenes novada VPVKAC, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas, Nekustamo īpašumu nodaļas, VSAA, VID, VZD, PMLP, sniegtos pakalpojumus un 100. pakalpojumu saņēmējus mēnesī.

Aicinām arī turpmāk izmantot Smiltenes novada VPVKAC sniegtos pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus, e-pakalpojumus www.latvija.lv, www.mana.latvija.lv, kuru izmantošana ir kļuvusi ērtāka, ātrāka, izdevīgāka.

Smiltenes novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu. Klātienē saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālista konsultāciju (otrdienās no plkst. 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00), Valsts ieņēmumu dienesta speciālista konsultāciju (pirmdienās no plkst. 9:00-12:00 12:30-18:00,  otrdienās no plkst. 9:00-12:00 12:30-17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00-12:00 12:30-17:00). Valsts zemes dienesta speciālists pieņem un sniedz pakalpojumus (pirmdienās  no plkst. 9:00 -12:00 13:00 -17:00), Attīstības finanšu institūcija “Altum” (piektdienās no plkst. 9:00 – 13:00). sniedz pakalpojumus un konsultācijas.

Kontaktinformācija: Smiltenes novada VPVKAC,  darba laiks: P. 8:00 – 18:00, O.- C.  8:00 – 17:00, P. 8:00 – 16:00, Tālrunis: 64707588, 20022348, e-pasts: [email protected].

Akcija tika īstenota ar mērķi stiprināt novada iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij, savam novadam, viņu latviskās vērtības, aicinot novada iedzīvotājus godāt un pacelt mūsu valsts sarkanbaltsarkano karogu katrā mājas pagalma un viensētas mastā, lai mūžam brīvi un lepni tas plīvotu pār Latviju un Smiltenes novadu un veicināt Smiltenes novada VPVKAC sniegtos pašvaldības un astoņu valsts iestāžu e – pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Ceļvedis
Slider