2021. gada 13. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzas projekts “Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

Noslēgušies būvdarbi Mēru muižas atjaunotājā verandā. Pārbūves darbus veica uzņēmums SIA “Premium Properties”. Būvdarbi norisinājās projekta “Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros, ko Smiltenes novada dome iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta pieteikums guva atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir atjaunot Mēru muižas verandu tās vēsturiskajā skatā. Mēru muižā izvietotā Smiltenes novada muzeja darbība ar katru gadu kļūst aktīvāka, veranda kalpos apmeklētāju piesaistei, izstāžu eksponātu izvietošanai, āra mācību stundu organizēšanai, pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem. Realizējot projektu, tiks palielināta lauku iedzīvotāju drošumspēja, kā arī vietas potenciāls un pievilcība, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas ir 84 967,35 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 45 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Zelma Mičule

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider