2020. gada 13. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”

Smiltenes novada dome īstenojusi Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursā „ Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” iesniegto Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprināto projektu Nr. 2/GIMEN/19/027 “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”.

Projekta mērķis ir veidot pasākumus, kas vērsti ģimenes vērtību popularizēšanai sabiedrībā un veicināt ģimeņu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un kvalitātes uzlabošanu ģimenēm.

Projekta ietvaros šī gada 2.septembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā norisinājās “Pirmās skolas dienas ballīte Smiltenē”, kurā uzstājās grupas “Edavārdi”, “Limited Empire” un DJ Kozloo, savukārt no 14.septembra līdz 23.novembrim Smiltenes novada teritorijā, sadarbībā ar biedrībām “Vilkmuiža 2011” un “Grundzāle 2010” tika rīkotas erudīcijas turnīra “Prāto Smiltenes novadā!” sešas spēles, kuras izstrādāja un vadīja tirgus izpētes rezultātā izvēlētais pakalpojuma sniedzējs Jānis Siliņš ar komandu. Erudīcijas turnīra vajadzībām tika iegādāti arī materiāltehniskie līdzekļi un inventārs.

Projekta kopējās izmaksas 5993,80 EUR tika segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālam atbalstam.

Foto:A.Melderis

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider