2020. gada 24. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru”

Takas izveide ap Bilskas ezeru tika uzsākta projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru” Nr. 16-09-AL10-A019.2201-000001 ietvaros ar Smiltenes novada domes un Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu. Projekta mērķis bija pilnveidot brīvā laika un sporta objektu infrastruktūru un radīt patīkamu vidi pilnvērtīgai aktīvai atpūtai, kā arī nodrošināt ezera kā dabas vērtības saglabāšanu, izzināšanu un pilnvērtīgu izmantošanu. Projekta ietvaros tika iegādāti materiāli – kokmateriāli, caurules, skrūves un plastmasas savilcēji, kas izmantoti takas veidošanā.

Projekts realizēts piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 10 788,11 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 9709,30 EUR, savukārt no pašvaldības finansējums 1078,81 EUR. Projekts noslēdzās  2017.gada 23. novembrī.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://goo.gl/p2MYEH .

Informāciju sagatavoja
Bilskas pagasta pārvaldniece Linda Karlsone

Ceļvedis
Slider