2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Smiltenes novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF) īstenojusi projektu Nr. 1-08/406/2018 “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”.

Projekta ietvaros laika posmā no 10.12.2019.-31.05.2020. uzņēmums SIA “Ceļinieks 2010”, pamatojoties uz SIA “CEĻU KOMFORTS” izstrādāto būvprojektu, izveidoja brīvu piekļuvi ezeram, peldētavu, izlīdzinot zemi krasta un ūdens zonā, attīrot ezera gultni no dūņām un izpļaujot ūdensaugus un niedres. Peldētavā tika uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi – ierīkota piknika vieta ar galdu un soliem, izveidota ugunskura vieta, pie kuras uzstādīts sols, uzstādīta pontona laipa, vairāki soli ar atzveltnēm un atkritumu urnas. Izveidota arī ģērbšanās kabīne, pie kuras piestiprināts zivju mērītājs, lai makšķerniekiem būtu iespēja pārliecināties par sava noķertā loma izmēra atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tāpat izveidots arī šķembots laukums pludmales uzturēšanas darbu nodrošināšanai. Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Marčuks”.

Projekta mērķis ir veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.    

Projekts tika realizēts, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Projekta kopējās izmaksas ir 56 566,77 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums sastāda 41901,00 EUR, bet Smiltenes novada domes līdzfinansējums 14 665,77 EUR.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/ .

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus un viesus izmantot iespēju atpūsties pie Lizdoles ezera un lūdzam saudzīgi izturēties pret izveidoto infrastruktūru un labiekārtojuma elementiem. Atgādinām, ka atpūšoties uz ūdens, gan atrodoties pie tā, ir jāievēro maksimāla piesardzība un jārūpējas par savu un bērnu drošību. Svarīgi ir bērniem atgādināt, ka ūdens tuvumā nedrīkst uzvesties pārgalvīgi un riskēt, it īpaši šajā gadījumā, kad vēl nepārzina konkrēto peldvietu.

 

 

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa

Slider