2021. gada 12. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” Nr. 18-09-A00702-000100, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta rezultātā ir rekonstruēti pašvaldības autoceļi: “Mežsargi – Abula pļavas” (Blomes pag.) 1,75 km, “Sijāri – Bērzkalni” (Grundzāles pag.) 1,26 km, “Rūpnieki – Palejas” (Palsmanes pag.) 3,42 km, “Žubes – Kaikas” (Smiltenes pag.) 2,32 km.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” kopējās izmaksas ir 961 131,00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 501 011,10EUR.

Projektēšanas darbus veica SIA “Vertex projekti” un SIA “Belss”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “1PAC”, bet būvdarbu izpildi veiks SIA “8CBR”, SIA “Rubate” un SIA “Ķikuti-99”.

 

 

Informāciju sagatavoja

Zelma Mičule

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider