2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis””


Palsmanes kultūras nama deju kolektīvs „Cīrulis” piedalījās Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta  Rīcībā – Tērpu iegāde amatierkolektīviem  un sporta kolektīviem. 

Projekta mērķis bija atjaunot jau esošās un nolietotās tautas tērpa sastāvdaļas un nodrošināt pilnvērtīgu darbību Palsmanes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Cīrulis”.

Šī projekta rezultātā deju kolektīvam  „Cīrulis” tika iegādātas  jaunas  tautas tērpa detaļas – 12 vīru vestes  un 12  sievu ņieburi.  Vestes un ņieburi  tika izgatavoti  SIA „ ANVI  AM” .

Šajos  tautas  tērpos  deju kolektīvs  „Cīrulis” uzstājās  2017. gada  11. martā, Smiltenes kultūras un sporta centrā, dejojot Koncertā – skatē.  Deju kolektīvam šajā sezonā vēl  ir paredzēti  vairāki koncerti.  Jūlijā piedalīsimies arī  Starptautiskajā folkloras festivālā Prāgā.

Projekta kopējās izmaksas  1292,28 EUR, no kura ELFLA līdzfinansējums 1163,05 un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 129,23 EUR.

Aija Zeibote
Palsmanes kultūras nama vadītāja

Kalendārs









Slider