2021. gada 18. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgušies apmācību kursi fotografēšanā

Biedrībā “Smiltenes pagasta attīsībai” ir noslēdzies apmācību kurss fotografēšanā.  Apmācības vadīja Guntis Viļums. Gala rezultātā ir izveidota  projekta dalībnieku – B.Birkenšteina, R.Čepanones, I.Dūjiņas, I.Gailītes, L.Klāvas, B.Kritneres, E.Kupriš, Z. Vectīrele, B. Zeiburliņas un I.  Zubovas fotogrāfiju izstāde, kura aplūkojama viesnīcā “Kalna ligzda”, Kalnamuiža 7, Smiltenes pagastā no š.g. 4. augusta. Katrs dalībnieks  saņēma apliecinājumu par piedalīšanos fotografēšanas kursos.

Projekta mērķis bija iedzīvotājiem līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tādejādi, iemācoties fotografēšanas pamatprincipus un caur fotogrāfijām veidotu Smiltenes novada biedrību dokumentu glabātuvi, atspoguļotu un analizētu ikdienas darbu, parādītu atbalstīto projektu prezentācijas kā arī saglabātu biedrības kolektīvu vēsturi.

Projekta “Apmācību kursi fotografēšanā” (Nr.16-09-AL10-A019.2205-000001) kopējais finansējums EUR 1111.00,  no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 900.00 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Abulas lauku partnerība” un LAD mājaslapās.

Informāciju sagatavoja:
M. Kupriša
biedrības
“Smiltenes pagasta attīstībai”
valdes priekšsēdētāja

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider