2019. gada 7. dec.
Viegli lasīt

Noslēgušies autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri būvdarbi

Trešdien, 25.oktobrī, svinīgi tika atklāts rekonstruētais autoceļš Jaunpriedaines – Spicieri. Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr.5.6.2.0/16/I/022) ietvaros ir pārbūvēts autoceļš 1,287 km garumā.

Būvdarbu ietvaros veikti demontāžas darbi, zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, ūdens atvades sistēmas izbūve, asfalta seguma apakškārtas un virskārtas ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, aprīkojuma uzstādīšana u.c. darbi.

Projekta mērķis ir, veicot autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Plānots, ka projekta rezultātā piegulošajā teritorijā tiks radītas vismaz 10 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 2,8 miljonu EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Atklājot autoceļu pēc būvdarbu veikšanas, projekta partnera SIA “Smiltenes Impex” valdes priekšsēdētājs Voldemārs Cirsš teica atzinīgus vārdus pašvaldībai par transporta infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības vides attīstībai:  “Šodien ir priecīga diena, ne velti saka, ka ceļi ir jebkuras valsts artērijas uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstībai.  Mums šī artērija 2006.gadā diemžēl pārplīsa un sekas bija tādas, ka uzņēmuma darbība apstājās.  Pateicoties mūsu kaimiņa un sadarbības partnera AS “Latvijas valsts meži” finansiālam atbalstam, ceļš tika sakārtots un nokalpoja vēl desmit gadus, bet neraugoties uz to, ka  “Smiltenes Impex” un “Latvijas valsts meži” regulāri uzturēja ceļu, tas tomēr atkal bija ļoti kritiskā stāvoklī.  Paldies Smiltenes novada domes vadībai, ka redzēja un saprata šo situāciju, paldies par atbalstu un paldies visām iesaistītām pusēm par labi padarīto darbu! Mēs – “Smiltenes Impex” no savas puses apņemamies turpināt attīstīt savu uzņēmumu, jo tagad jūtamies drošāk. Pirms četriem gadiem, uzsākot šo projektu, uzņēmāmies saistības ieguldīt 2,5 miljonus investīcijās un radīt 10 jaunas darbavietas. Šo gadu laikā rādītājus esam dubultojuši un strādāsim arī tālāk. Lai ilgi kalpo šis ceļš!”

Projektēšanas darbus veica SIA „Ceļu komforts”, objekta ģenerāluzņēmējs ir SIA „8.CBR”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 610 474,23 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 495 275,02 EUR.

 

Sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider