2020. gada 4. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgušies autoceļa posma Smiltene-Rauziņa būvdarbi

Projekta “Autoceļa posma Smiltene – Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” plānotie būvdarbi 0,92km posmā ir pabeigti. Būvdarbu ietvaros veikta autoceļa “Vidzemes šoseja – Lauciņi” pamata konstruktīvo kārtu pastiprināšana, izbūvēta virsūdeņu novadīšanas sistēma karstā asfalta seguma ieklāšana, uzstādīts aprīkojums u.c. darbi.

Projekta  mērķis ir veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 5 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 1,3 miljonu EUR apmērā un tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 540 945,86 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  261 460,00EUR.

 

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Kalendārs

Ceļvedis
Slider