2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”

Ar krāsainu pasākumu aizvadītajā piektdienā, 1. jūnijā, noslēdzās labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”. Akcijas mērķis ir vākt līdzekļus Smiltenes novada bērniem ar veselības problēmām, un šogad saziedota rekordliela summa – 1601,90 eiro. No sirds pateicamies ziedotājiem!

Līdzekļi labdarības akcijai tika vākti gada garumā, izvietojot ziedojumu kastītes pasākumos, kā “Bērnu rīts” un muzikālās apvienības “Prieks, kur Tu rodies?!” 10 gadu jubilejas koncertā “Mana dziesmu klade”. Tika nospēlētas arī divas labdarības izrādes “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, kurā piedalījās Smiltenes pirmskolas izglītības (PII) “Pīlādzītis” skolotājas Gunta Mežule, Inguna Slapjuma, Santa Bērziņa, Monta Sīmane, Ilze Mūrmane, Olita Haka un Dace Rudzīte no Smiltenes vidusskolas. Akcijas noslēguma pasākums tradicionāli norisinājās Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā.

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs saka milzīgu paldies visiem, visiem kas ziedoja un atvēra savas baltās, baltās sirdis, lai šī akcija un noslēguma pasākums varētu notikt!

PALDIES:

labdarības akcijas dzinējspēkam – PII “Pīlādzītis” audzinātājām Ingunai Slapjumai un Guntai Mežulei un Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītājai Marutai Vīgantei,

Smiltenes novada bibliotēkai un vadītājai Intai Mežulei,

Tautas lietišķās mākslas studijai “Smiltene” un vadītājai Lienei Strazdiņai,

Smiltenes novada domes Sociālajam dienestam,

Smiltenes tehnikuma kolektīvam,

māksliniekam Sandim Mūrniekam,

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādei un Valkas daļas Smiltenes posteņa komandierim Renāram Žeļezkinam,

Smiltenes novada Pašvaldības policijai,

Smiltenes bērnu vokālajam ansamblim “Šurumburums” un skolotājai Evai Uldriķei,

Blomes bērnu vokālajam ansamblim “Mazā varavīksne” un skolotājai Artai Eglei,

Launkalnes bērnu vokālajam ansamblim “Blēņas” un skolotājai Signei Balterei,

pasākuma vadītājām Ievai un Madarai Vīksniņām,

muzikālajai apvienībai “Prieks, kur Tu rodies?!” un vadītājai Ingai Rukai!

Īpašs paldies ikvienam, kas izgatavoja vai sagādāja mīļas, praktiskas un gardas preces labdarības tirdziņam “Labas lietas, lētas lietas – nāciet un pērciet!”!

PALDIES:

Blomes tautas nama rokdarbnieču kopai “Blumenhof”,

Blomes PII,

Smiltenes PII “Pīlādzītis”,

SIA “Union Med” aptiekai,

Smiltenes vidusskolas skolotājām Inesei Raiskumai un Ilzei Slapjumai,

Smiltenes vidusskolas 3B klases audzēknēm Megijai Dzenei, Dārtai Abrāmovai un Esterei Stūrei,

Dainai Gremzdei, Antonijai Sulai un Anitai Āboliņai no Turnas pagasta,

Inetai Zaļkalnei,

Palsmanes PII,

Palsmanes internātpamatskolai,

Palsmanes sieviešu biedrībai “Spēkavots”,

Palsmanes “Māmiņu klubam”,

Biedrībai “Smiltenes pūra lāde”,

Tautas lietišķās mākslas studijai “Smiltene”,

Variņu PII un pamatskolai,

Launkalnes pamatskolai, skolotājai Baibai Kveldei un Daigai Kaļaņinai,

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centram,

Haku ģimenei,

Ingrīdai Ērglei.

Saziedotā nauda tiks ieskaitīta biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas komitejas labdarības kontā, un būs pieejama Smiltenes novada ģimenēm bērna saslimšanas, slimības saasinājuma gadījumā vai ikdienas nepieciešamību un ārstēšanas nodrošināšanai. Ģimenes, kurām nepieciešama šāda veida palīdzība, aicinām vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā.

Pasākuma foto galerija ŠEIT.

Pasākums tiek finansēts no Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, projekta “Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā” ietvaros.

Labdarības tirdziņš “Labas lietas, lētas lietas – nāciet un pērciet!”

Milzu burbuļu šovs

Pasākuma aktivitātes tika finansēts no Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, projekta “Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Madara Mūrniece

Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

[email protected]

2868810

Kalendārs

Slider