2021. gada 25. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” īstenošana

Noslēgušies projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros veiktie Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūves darbi. Pārbūves darbu gaitā veikta ielas brauktuves un ietvju pamata konstruktīvo kārtu atjaunošana, brauktuvē ieklāts karstā asfalta segums, ietvēs un laukumos betona un šķeltā bruģa segums, atjaunoti un izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves un lietus kanalizācijas tīkli, izbūvēts apgaismojums, uzstādīts satiksmes organizācijas aprīkojums, uzstādītas satiksmes drošības kameras un veikta apzaļumošana.

Būvdarbus objektā veica SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību SIA “Firma L4”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot pārbūvi tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir  1 669 566,99  EUR ar PVN, šī projekta  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums  504 636,00 EUR, valsts budžeta dotācija  66 682,48 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 098 248,51 EUR.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

teritorijas plānotāja,

Sarmīte Daudziete

 

FOTO: Marita Mūze

KalendārsSlider