2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Noslēgusies projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” ietvaros veikti sekojoši darbi:

  • Objektā “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve”:

Darbi pie ielu pārbūves pabeigti 2019.gada rudenī.

Pārbūves darbi Limbažu ielā tika veikti posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai ar kopējo garumu 524m. Ņemot vērā perspektīvo plānojumu Limbažu ielu savienot ar valsts autoceļu P18, ielai ir izbūvēta brauktuve 7,5m platumā ar asfaltbetona segumu. Gar brauktuves vienu pusi izbūvēts apvienots gājēju un velosipēdistu ceļš 2,5m platumā ar bruģakmens segumu. Ņemot vērā, ka Limbažu ielas posms atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā un projekts vērsts uz uzņēmējdarbības atbalstu un attīstību, ielai ir izbūvētas 49 autostāvvietas vieglajām automašīnām un 2 apgriešanās laukumi smagajam transportam. Ielai veikta inženierkomunikāciju tīklu izbūve: ūdensvads – 729,1m, sadzīves kanalizācija – 592,6m, lietus ūdens kanalizācija – 787,4m, drenāžas tīkli – 700,9m, siltumtrase – 130m, pārbūvēti apgaismojuma kabeļu tīkli 1148m, uzstādīti jauni apgaismojuma stabu balsti, pārcelti esošie gaismekļi un papildināts ar jauniem gaismekļiem.

Pārbūves darbi Celtnieku ielā veikti 412m garumā. Ielai ir izbūvēta brauktuve ar asfaltbetona segumu 6m platumā, gar brauktuves vienu malu izbūvēta nomale 0,75m platumā, gar otru ietve ar platumu no 1,5m 90m garumā, pārējā ielas posmā ietves platums 1,0m ierobežotu platību dēļ, ietves segums – bruģakmens. Ielai veikta inženierkomunikāciju tīklu izbūve: ūdensvads – 481m, sadzīves kanalizācija – 483,1m, lietus ūdens kanalizācija – 94,9m, pārbūvēti apgaismojuma tīkli 200m,  pārvietoti esošie apgaismojuma stabi.

Pārbūves darbi Gaujas ielā veikti posmā no Valmieras ielas līdz pilsētas robežai ar kopējo garumu 237m. Ielai ir izbūvēta brauktuve ar asfaltbetona segumu 6m platumā un minerālmateriāla nomali 0,75m platumā. Ielas posmā no Limbažu ielas līdz Valmieras ielai  ierobežotu platību dēļ ietve izbūvēta ar platumu 1,0m, ietves segums – bruģakmens. Ielai veikta inženierkomunikāciju tīklu izbūve: ūdensvads – 302,9m, sadzīves kanalizācija – 320m, lietus ūdens kanalizācija – 113,8m, drenāžas tīkli – 127,2m, pārbūvēti apgaismojuma kabeļu tīkli 286m, uzstādīti jauni apgaismojuma stabi un pārcelti esošie ielas gaismekļi.

  • Objektā “Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē:

Noslēgušies rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecības darbi, kā rezultātā uzbūvēta rūpnieciskās ražošanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē ar kopējo platību 1206.2 m2. Ēkas sastāv no vienstāvīgas ražošanas daļas 635.2 m2 apjomā un divstāvīgas ofisa daļas 158.1 m2 apjomā, kā arī āra nojumes 412.9 m2 apjomā. Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija ar asfalta segumu, uzstādīts nožogojums teritorijai un teritorijas apgaismojums. Ēka pieslēgta pilsētas centralizētajiem siltumapgādes, elektroapgādes un ūdens, kanalizācijas tīkliem.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 032 529,50 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 333 910.00 EUR.

 

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ceļvedis
Slider