2020. gada 9. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies publiskā apspriešana Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

No 2020.gada 17.janvāra līdz 17.februārim norisinājās publiskā apspriešana Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādes ietvaros. 13.februārī Launkalnes tautas namā interesentiem bija iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriedē arī klātienē. Tajā piedalījās 20 iedzīvotāji, kuri sniedza dažādus ar Lizdoles ezera apsaimniekošanu saistītus priekšlikumus.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas kopsavilkumu un sniegtajiem priekšlikumiem var ŠEIT.

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādi veica Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Plānošanas dokumenti izstrādāti projekta Nr. 1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir veikt  ezera un tā piekrastes ekoloģisko izpēti, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai. Kopējās projekta izmaksas 8507,51 EUR, ko sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/ .

 

Informāciju sagatavoja:

Ira Punkstiņa,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājaSmiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider