2020. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies publiskā apspriešana par Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceri

Paziņojums par būvniecības ieceres “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”  publiskās apspriešanas noslēgšanos.

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ar 2018.gada 26.jūnija lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2018-9 (12-11/18/82), būvniecības ierosinātājs Smiltenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”, nekustamo īpašumu kadastra Nr. 9415 94150011714; 94150011710; 94150010304; 94150010310; 94150010309; 94150011702; 94150011704; 94150011701; 94150011703; 94150010008.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3257-R, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 27.06.2018. līdz 27.07.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 12.07.2018. plkst.17:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātra zāle, Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un aptaujas anketas no 27.06.2018. līdz 27.07.2018. tika izvietotas:

  • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
  • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
  • interneta mājas lapā smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 27.07.2018.:

  • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
  • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Aicinām sekot līdzi informācijai novada mājas lapā www.smiltene.lv par būvniecības ieceres publiskās apriešanas rezultātiem.

Liene Brolīte
Smiltenes novada
Būvvaldes vadītāja

Ceļvedis
Slider