2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiek projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana

Notiek projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana

Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/023 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” ietvaros norisinās Kaikas ielas pārbūves darbi.  Būvdarbus objektā veic SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “TRANZIT ASK” un autoruzraudzību  SIA “Ceļu komforts”.
Līdz 2019.gada februārim objektā veikta trases uzmērīšana un nospraušana, uzsākta un secīgi turpināta esošo konstrukciju un konstruktīvo kārtu demontāža, zemes klātnes izbūve, salturīgās kārtas būvniecība brauktuvei, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve, ielas apgaismojuma būve, elektronisko sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība. Darbus plānots pabeigt 2019.gada oktobrī.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā. Veicot Kaikas ielas transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šai ielai piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 153 861,72 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  633 658, 00 EUR, valsts budžeta dotācija 118 730,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 401 473,17 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ira Punkstiņa

Ceļvedis
Slider