2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiek projekta “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam” realizācija

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Notiek projekta
“Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu  deju kolektīvam” realizācija

Lai papildinātu Grundzāles pagasta jauniešu deju kolektīva “Riedēni” tautas tērpu komplektus un uzlabotu  priekšnesumu vizuālo kvalitāti,  biedrība “Grundzāle 2010” iesniedza biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu  17-09-AL12-A019.2203-000010 “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu  deju kolektīvam”. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis ir dažādot deju kolektīva “Riedēni” priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par latviešu kultūras mantojumu – deju un tautas tērpu, tā komplektēšanas un nēsāšanas tradīcijām.

Projekta rezultātā tiks iegādāti 12 Vidzemes tautas tērpu komplekti pašdarbības deju kolektīvam “Riedēni”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 7840,80 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 7056,72 EUR, savukārt 784,08 EUR  ir Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Līgums par tautas tērpu izgatavošanu ir noslēgts ar tirgus izpētē izvēlēto pretendentu z/s “Līgotnes”, reģ.nr. 44101027734. Daļa komplekta elementu (meitu krekli, brunči, vestes un puišu krekli, bikses, vestes) jau izgatavoti un “Riedēni” tajos uzposās deju kolektīvu skatē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: biedrības “Grundzāle 2010” valdes locekle,
projekta vadītāja Inga Ruka

Slider