2020. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks pašvaldības nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles

Smiltenes novada dome 2020.gada 17.aprīlī rīko vairākas pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:

  •  “Ķirši”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0274. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265  0.2164 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 EUR.
  • “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0275. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266  0.2466 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 4570,00 EUR.
  •  “Bērzi”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0309.  Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0303  0.6432 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 8570,00 EUR.
  •  “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0310. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 6050,00 EUR.
  • Celtnieku iela 2-5, Smiltenē, kadastra numurs 9415 900 0822.  Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 54.0m2 platībā, 541/5748 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Izsoles objekta sākumcena noteikta 8100,00 EUR.

Pieteikšanās dalībai izsolē līdz 2020.gada 15.aprīlim (ieskaitot).

Iepazīties  ar izsoles noteikumiem  var www.smiltene.lv sadaļā “Pašvaldība – Izsoles” un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

KalendārsSlider