2021. gada 22. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks publiskā apspriešana piecu pašvaldības ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

Projekta Nr. LV-RU-II-053 “Green Palette” ietvaros tiek sagatavoti piecu pašvaldības ezeru (Tepera, Vidusezera, Tiltleju ezera, Bilskas ezera un Blomes ezera) apsaimniekošanas plāni. Apsaimniekošanas plāni, kuri ietver arī ezeru ekspluatācijas noteikumus, tiek izstrādāti, piesaistot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam līdzekļus.

Projekta “Green Palette” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Pašvaldības ezeru apsaimniekošanas plānu izstrādi veic SIA “Vides konsultāciju birojs”.  Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties www.smiltene.lv. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3, Bilskas pagasta pārvaldē “Pašvaldības mājā”, Bilskā, Bilskas pagastā un Blomes pagasta pārvaldē Cēsu ielā 9, Blomē, Blomes pagastā.

Publiskā apspriešana ilgs no 2020.gada 26.augusta līdz 2020.gada 25.septembrim. Tās ietvaros 2020.gada 17.septembrī plkst.14:30 Bilskas pagasta pārvaldē, “Pašvaldības māja”, Bilskā, Bilskas pagastā, plkst. 16:00 Blomes tautas namā, Dzirnavu ielā 1, Blomē, Blomes pagastā un plkst. 17:30 Smiltenes kultūras centrā (kino zālē), Gaujas ielā 1, Smiltenē tiek rīkota sabiedriskā apspriede.

Komentārus un priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var sūtīt projekta vadītājai Sandrai Brokai uz e-pastu [email protected]  vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu [email protected] vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

 

Pasākums notiks, ievērojot apmeklētāju drošībai noteikto sanitāro protokolu. Ja pasākuma dienā ir pasliktinājusies pašsajūta un novērojami saaukstēšanās simptomi, lūgums izvērtēt vajadzību apmeklēt pasākumu. 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

Sagatavoja:

Ira Punkstiņa

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider