2021. gada 11. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Smiltenes novada dome elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošus īpašumus:

 • īpašums „Ķirši”, Launkalnes pagasts, zemes kopplatība 2164 m2, izsoles sākumcena –2750 EUR;
 • īpašums „Ķirškalni”, Launkalnes pagasts, zemes kopplatība 2466 m2, izsoles sākumcena –4570 EUR;
 • dzīvokļa īpašums Cēsu iela 10 – 7, Blome, Blomes pagasts, izsoles sākumcena – 2400 EUR;
 • dzīvokļa īpašums Cēsu iela 10 – 4, Blome, Blomes pagasts, izsoles sākumcena – 2500 EUR; 
 • īpašums “Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, izsoles sākumcena – 8700 EUR. 

Izsoļu sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei notiek līdz 31.05.2021. Izsoļu noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Savukārt 2021.gada 15.jūnijā Smiltenes novada domes sēžu zālē,  Dārza ielā 3, Smiltenē, pašvaldība rīko vairākas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 • plkst.9.30 īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagasts, 1.13 ha platība, izsoles objekta sākumcena – 4000 EUR;
 • plkst. 11.00 īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā izsole –  0.5707 ha platība, izsoles objekta sākumcena – 3025,00 EUR; 
 • plkst. 13.00 īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā izsole –  0.2783 ha platība, izsoles objekta sākumcena – 2400 EUR;
 • plkst. 14.00 īpašuma “F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā  izsole –  0,83ha platība, izsoles objekta sākumcena – 2855 EUR;
 • plkst. 15.00 īpašuma “Brīvzemes”, Bilskas pagastā izsole –  0,78 ha platība, izsoles objekta sākumcena – 3487 EUR;
 • plkst. 16.00 īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā izsole –  894 m2 platība, izsoles objekta sākumcena –  2750 EUR.

Par brīvu cenu tiek pārdots nekustamais īpašums “Siļķītes”, Blomes pagastā. Atsavināmā nekustamā īpašuma brīvā pārdošanas cena ir noteikta – 13 120 EUR. Maksājumu summu iespējams sadalīt uz 60 mēnešiem. Pieteikumi jāiesniedz  līdz 2021.gada 11.jūnijam. 

Par nekustamo īpašumu apskates vietu un laiku var sazināties ar pašvaldība speciālistu. Izsoles noteikumi, pieteikumu veidlapas, kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā “Pašvaldība-Izsoles”.

KalendārsSlider