2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Notikušas ikgadējās LM un LPS sarunas

Notikušas ikgadējās Labklājības ministrijas (LM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kurās piedalījās labklājības ministrs Jānis Reirs un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

„Sarunu gaitā meklējām kompromisus vairākos būtiskos jautājumos – gan par bāriņtiesu darba organizāciju un darbinieku atalgojumu, gan arī minimālā ienākuma nodrošināšanas iespējām un sociālo pakalpojumu reģistrācijas nosacījumiem,” pēc sarunām uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Tikšanās reizē tika pārrunātas bāriņtiesu attīstības perspektīvas, lai stiprinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka bērnu interesēm atbilstoši risinājumi bāriņtiesu darba uzlabošanai ir nepieciešami un tie jādiskutē detalizēti un plašā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ietvarā.

LM prezentēja šī brīža situāciju un plānoto saistībā ar garantētā minimālā ienākuma līmeni un vienotas atbalsta sistēmas pilnveidošanu iedzīvotājiem visās Latvijas pašvaldībās. Abas puses vienprātīgi uzskata, ka ir nepieciešams paaugstināt minimālos ienākuma atbalsta līmeņus iedzīvotājiem, vienojoties, ka konkrētus lēmumus pieņems valsts budžeta vidējam termiņam izstrādes procesā.

Darba gaitā tika pārrunāts jautājums par reģistrēšanos sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, vienojoties par kopīgu pozīciju attiecībā uz būvju klasifikāciju, lai precizētu un vienkāršotu procedūru par pakalpojumu sniedzēja telpu lietošanas veida maiņu, pārreģistrējot sociālo pakalpojumu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]

 

Slider