2020. gada 13. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Pabeigti remontdarbi projekta “Smiltenes Svēta Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”

Nodibinājums “Fonds “Saules kalns“” īstenoja projektu “Smiltenes Svēta Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”. Projekta ietvaros tika veikts jumtas maiņa virs altāra telpas un griestu kosmētiskais remonts.

Projekta mērķis ir glābt Smiltenes Svēta Nikolaja baznīcas ēku no bojāejas un tādējādi būt atbildīgiem par savu īpašumu sakopšanu Smiltenes novadā. Projektam ir sabiedriska ilgtspējas nozīme – ieguvēji ir Smiltenes novada iedzīvotāji, ekskursanti, jo projekta rezultātā viņiem radīta estētiska vide. Projektā paredzētos remontdarbus veica SIA “EVENTO”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot  Latvijas Lauku atbalsta dienesta attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakš pasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas 9998,73 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro 73 centi). No tām 8600,43 (astoņi tūkstoši seši simti eiro 43 centi) ELFLA finansējums , Smiltenes novada domes līdzfinansējums  1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) un fonda “Saules kalns” līdzfinansējums 398,30 (trīs simti deviņdesmit astoņi eiro 30 centi).

 

Fonds “Saules kalns”

Foto ilustratīvs. Foto autors:E. Kubuliņa- Vilne

Slider