2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Pagarina pieteikšanās termiņu izsludinātajai Smiltenes mūzikas skolas DIREKTORA VIETNIEKA (-CES) vakancei

Smiltenes mūzikas skola
(NM Reģ. kods. 90009707921, IZM Reģ. Nr. 4476902118)
izsludina konkursu uz vakanto
DIREKTORA VIETNIEKA(-CES) amatu
(nepilna darba laiks – 30 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt klašu (grupu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram par pedagogu slodzēm;
 • sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu konkursos.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes mūzikas skolas direktora vietnieka amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu [email protected] līdz 2018.gada 2.septembrim. Tel. informācijai 64773220.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, kontaktinformācija Pils iela 3, Smiltene, LV-4729.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected]

Slider