2020. gada 25. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Par būvdarbu uzsākšanu un satiksmes organizāciju Dārza ielā

Informējam, ka 2020.gada 18.martā noslēgts līgums ar SIA “BUILDIMPEKS”par pārbūves darbiem objektāDārza ielas, posmā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai Smiltenē, pārbūve”.

Būvdarbi objektā tiks uzsākti šī gada 2020.gada 6.aprīlī. Dārza ielas posms no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai vispārējai transportlīdzekļu satiksmei tiks SLĒGTS no 2020.gada 7.aprīļa līdz 2020.gada 31.oktobrim. Slēgtā posma apbraucamais ceļš tiks organizēts pa apbraucamo ceļu Dakteru iela – Atmodas iela, saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas shēmu. Autobusu pieturvieta Dārza ielā remontdarbu laikā tiks slēgta. 

Visiem uzņēmumiem, iestādēm un dzīvojamām mājām, kas atrodas pārbūves darbu zonā piekļuve iespēju robežās tiks nodrošināta visu būvdarbu laiku.  Par  īslaicīgiem traucējumiem piekļūt īpašumam iedzīvotāji un uzņēmumi tiks informēti personīgi. 

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

Pasūtītājs Smiltenes novada dome, būvdarbu izpildītājs – SIA “BUILDIMPEKS”, būvuzraugs – SIA “Marčuks”, autoruzraugs – SIA “Ceļu komforts”.

Par projektu

Dārza ielas (posmā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai) pārbūves mērķis ir attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi, tai skaitā ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Objekta pārbūvi plānots īstenot projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/018 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” ietvaros, kuru Smiltenes novada dome ir iesniegusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

KalendārsSlider