2021. gada 23. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūvi

Decembrī Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūvē plānots tehnoloģiskais pārtraukums, līdz šim ir pabeigti galvenie darbi pie apakšzemes komunikāciju iebūves un ielas pamata konstruktīvo kārtu izbūves. Projekts noslēdzas 2020.gada jūlijā.

Kopumā projekta ietvaros plānots pārbūvēt ielu 280 m garumā – Daugavas ielas posmu no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam un Baznīcas laukuma posmu līdz Marijas ielai.  Pārbūve ietver ūdensapgādes (556 m) un kanalizācijas (572 m) tīklu pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi (778 m), ielas apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtošanu, satiksmes drošības paaugstināšanu. Būvprojekts paredz saglabāt esošo satiksmes organizācijas kārtību, bet tiek mainīti esošie ielas parametri posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai – paredzot viena līmeņa segumu visā laukumā, divvirzienu satiksmi ar vienu 3 m platu asfalta seguma braukšanas joslu katrā virzienā un papildus 60 cm platu zonu, katrā brauktuves pusē, no cita ieseguma veida materiāla, lai akcentētu brauktuves malu. Šajā zonā  atradīsies arī lietus ūdens gūlijas. Brauktuves platums posmā no Abulas ielas līdz Mūrnieku ielai tiek saglabāts esošā platumā. Pārbūvētajā ielas posmā būs 34 stāvvietas ar stāvēšanas laika ierobežojumu laukuma daļā, kā arī zona preču piegādes transportam. Pārbūves rezultātā tiks izveidota plašāka telpa gājējiem, apgaismotas gājēju pārejas. Visā posmā atļautais braukšanas ātrums pēc pārbūves būs 30 km/h. Laukuma daļā tiks iestādīti 11 Zviedrijas pīlādži, kā arī citas zaļās zonas tiks papildinātas ar dažādu ziemciešu stādījumiem. Tāpat tiks uzstādīti soliņi, puķu kastes, atkritumu urnas un velo statīvi.

Līdz tehnoloģiskam pārtraukumamir izbūvēti un pārslēgti ūdensapgādes, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, demontēts esošais lietus ūdens kolektors un nedarbojošās siltumtrases posmi, izbūvētas brauktuves pamata konstruktīvās kārtas un ieklāta asfalta seguma apakškārta brauktuvē, izbūvēti elektroapgādes un elektroniskās sakaru sistēmas apakšzemes tīkli un uzstādīti apgaismojuma stabi un gaismekļi, izbūvētas gājēju ietves posmā no Abulas ielas līdz Mūrnieku ielai, un ietve no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai gar vienu laukuma pusi.  Esošo un izbūvēto segumu salaidumu vietās tehnoloģiskā pārtraukuma laikā tiks nodrošināts pagaidu segums un veidotas pagaidu pārejas zonas starp segumiem. Metāla žogs, kas ierobežoja gājēju kustību, tehnoloģiskā pārtraukuma laikā tiks noņemts. Tiks veidots šķembu piebērums starp esošo ietvi un brauktuvi, bet noejai uz brauktuvi labāk izmantot speciāli izveidotas gājēju noejas.

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā būvdarbu zonā tiks nodrošināta transportlīdzekļu satiksme abos braukšanas virzienos, braukšanas ātrums 30km/h. Nebūs atļauta transportlīdzekļu stāvēšana posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem, ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas un stāvēšanas ierobežojumus.

Par projektu

Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve notiek projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot pārbūvi tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  ietvaros.

Līgums par būvdarbu izpildi noslēgts ar SIA “8 CBR”, par projekta būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību veiks SIA “Firma L4”. Kopējās plānotās būvniecības izmaksas ir 1 729 623,25 EUR ar PVN, šī projekta  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  473 855,61 EUR un valsts budžeta dotācija  66 682,48 EUR un pašvaldības finansējums.

Izbūves tehniskā shēma

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider