2020. gada 4. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Grundzāles dolomīta atradnē “Dzeņi” plānoto dolomīta ieguvi

Otrdien, 13.martā, Smiltenes novada pašvaldība organizēja visu iesaistīto valsts iestāžu sanāksmi par Grundzāles dolomīta atradnē “Dzeņi” plānoto dolomīta ieguvi, lai saņemtu skaidrojumu uz vairākiem neskaidriem jautājumiem un paustu savu nostāju par darbības negatīvās ietekmes novēršanu uz iedzīvotājiem, vidi un infrastruktūru.

Uz sanāksmi tika aicināti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), Valsts vides dienesta (VVD), Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Vides pārraudzības valsts biroja, Dabas aizsardzības pārvaldes, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļas. Tikšanās piedalījās Smiltenes novada domes pārstāvji, kā arī  pārstāvji no Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļas un Grundzāles pagasta iedzīvotāji.

Sanāksmē pašvaldība vēlējās saņemt skaidrojumu, kādēļ, Grundzāles dolomīta atradnes “Dzeņi” iecirknī “Jaunpurgaiļi”, kur līdz šim darbojās SIA “Rumbulas Autodaļas”, ir izsniegta jauna licence dolomīta ieguvei jaunam komersantam – SIA “Menergo Mežs”. Pašvaldība uzskata, ka izsniedzot licenci, nav ņemti vērā Smiltenes novada pašvaldības izdotie saistošie noteikumi  Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī nav ņemta vērā līdzšinējā dolomīta ieguves un transportēšanas negatīvā ietekme uz iedzīvotājiem un to dzīves kvalitāti, apkārtējo vidi, dolomīta atradnes tuvumā esošajiem ceļiem, ēkām, u.c.

Tāpat pašvaldība uzskata, ka pirms licences izsniegšanas atradnes “Dzeņi” iecirknim “Jaunpurgaiļi” bija jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī jāizpēta iecirkņa “Jaunpurgaiļi” un 1 km attālumā esošo dolomīta ieguves iecirkņu “Kalna Kades I”, “Kalna Kades II” summārā ietekme uz iedzīvotājiem un vidi, kas nav izdarīts.

Smiltenes novada pašvaldība vēlas, lai valsts iestādes pieņem sapratīgus lēmumus un risinājumus, kur tiek ņemti vērā pašvaldības un iedzīvotāju iebildumi. Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji nevēlas pieļaut tādu dolomīta ieguvi, kur atkārtojas visas iepriekš pieredzētās negatīvās ietekmes – spridzināšanas negatīvā ietekme, troksnis, vibrācijas, putekļi, ūdens pazušana akās, piesārņots ūdens upē, neizbraucams ceļš, u.c.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis sanāksmē uzsvēra, ka nevēlas aizliegt konkrēto darbību, bet ir jānosaka un jāievēro noteiktas prasības, jāparedz uzraudzības un kontroles kārtība, kā arī jānosaka iesaistīto pušu atbildības, kas novērsīs negatīvās ietekmes uz cilvēkiem un vidi.

Valmieras reģionālā vides pārvalde apņēmās mēneša laikā sniegt atbildes uz pašvaldības uzdotajiem jautājumiem, tikties ar visām iesaistītajām valsts iestādēm, lai pārskatītu visas veiktās darbības un nonāktu pie racionāla un ilgtspējīga risinājuma.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Ceļvedis
Slider