2020. gada 30. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā 

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Smiltenes novada dome ir izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Smiltenes novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībās no 2020. gada 16. marta.


Pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

No 16.marta pašvaldības pakalpojumus nodrošināsim neklātienes formā:

 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
 • Pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv;  
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:  [email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.


Pagastu pārvaldes

No 16.marta Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.


Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]v. 

Papildu informācija: 


Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošinās attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected].  

Papildu informācija: 


Smiltenes novada Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15.04.2020. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni  26603348 vai e-pastu: [email protected].  


Smiltenes novada Būvvalde

No 16.marta Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu saskaņošanu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].


Nekustamā īpašuma nodaļa

No 16.marta Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Dokumentus varēs iesniegt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499, e-pasts: [email protected]


Pašvaldības policija 

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā. Dežūrtālrunis: 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu lēmumiem jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” ierobežošanai Latvijā, Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģēs.  Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība un piemērots sods.

Papildu informācija: 


Izglītības iestādes 

 • LŪDZAM VECĀKUS NEVEST bērnus uz bērnudārzu līdz 14.aprīlim un rast veidu, kā nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu mājas apstākļos, kā arī darba devējus atbalstīt vecākus, nodrošinot iespēju saviem darbiniekiem pieskatīt bērnus mājas apstākļos!  Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu nodrošinās atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103  4.2. punktam, nodrošinot iestādēs dežūrgrupu/as ar ierobežotu bērnu skaitu, ne vairāk kā pieci bērni vienā grupā. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādes vispārējam apmeklējumam būs slēgtas.
 • Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti. Pārcelta ir arī valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise uz laikposmu no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;
 • Līdz 14. aprīlim pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

Papildu informācija: 


Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde un tās struktūrvienības 

 • Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu Tautas un Kultūras nami slēgti un visi publiskie pasākumi līdz 14.aprīlim atcelti. 
 • Smiltenes novada Kultūras centra Kinoteātris ir slēgts līdz 14.aprīlim. 
 • Smiltenes novada bibliotēka un pagastu bibliotēkas apmeklētajiem ir slēgtas, visi plānotie publiskie pasākumi līdz 14.aprīlim atcelti. 
 • Pašvaldības sporta objekti slēgti un pasākumi atcelti. 
 • Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas telefoniski 29395200 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
 • Smiltenes novada Muzejs apmeklētājiem slēgts.
 • TLMS “Smiltene” apmeklētājiem slēgta.
 • Atgūtu naudu par iegādātajām biļetēm uz pašvaldības organizētajiem publiskiem pasākumiem varēs pēc 14.aprīļa, lūgums sazināties ar Smiltenes novada Kultūras centru, tālrunis saziņai 26405258, e-pasts: [email protected].

Informējam, ka atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi publiskie  piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Papildu informācija:


Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP”

SIA “Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972 vai e-pastu: [email protected], vai arī sūtīt ziņu “Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī  pastkastīti Pils ielā 3a.


Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, lai pasargātu pacientus, personālu un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, ieviesusi stingrus preventīvos pasākumus. Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus, lai pasargātu sevi un citus no inficēšanās ar Covid -19 infekciju.

Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem ir lielāks risks saslimšanai smagākā formā ar Covid-19 infekciju, līdz 2020.gada 14.aprīlim ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus.

Smiltenes slimnīca lūdz pacientus:

 • Izvērtēt poliklīnikas apmeklējuma nepieciešamību, ja ir situācija, ka ir izlemts neapmeklēt speciālistu, pie kura esiet pierakstījies, lūgums sazināties ar reģistratūru (64772534), lai atteiktu vizīti pie speciālista;
 • Neienākt poliklīnikā vai Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā (traumpunktā), ja ir vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums un pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā ir būts kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai ceļots uz Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, bet zvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 113.
 • Lietot poliklīnikas telpās uzstādītos roku dezinfekcijas līdzekļus;
 • Ievērot Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās rekomendācijas.

Papildu informācija: 

 


Smiltenes novada iedzīvotāji, šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni. 

Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem,  neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājas.  

 Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā! 


Uzņēmējdarbība 

 


Papildu informācija par COVID-19: 

Informācija atjaunota  20.03.2020.

Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider