2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieku apstiprināts Andris Lapiņš

Trešdien, 29.novembrī, Smiltenes novada domes deputāti par novada domes izpilddirektora vietnieku apstiprināja līdzšinējo Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Andri Lapiņu.

Kopumā uz izpilddirektora vietnieka amatu tika saņemti 29 pieteikumi. Visus kandidātus konkursa komisija vērtēja divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstību izvirzītajām prasībām, izvirzot uz otro kārtu 5 pretendentus, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu. Otrajā kārtā – darba intervijās klātienē – komisija vērtēja kandidātu zināšanu un kompetenču atbilstību amata prasībām – izpratni par pašvaldības, tās iestāžu, uzņēmumu pārvaldību un procesu darbību; spēju sniegt priekšlikumus to pilnveidei; argumentēti, analītiski paust savu viedokli un izpratni par attīstības perspektīvām; pārmaiņu un attīstības plānu ieviešanu un valodu zināšanas.

Konkursa pretendentiem izvirzītās prasības bija augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, divu gadu praktiskā darba pieredze vadošā amatā, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodu zināšanas, prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, augsta precizitāte, atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiskas spējas, spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Andris Lapiņš ir ieguvis dabas zinātņu bakalaura un maģistra grādu ģeogrāfijā. Kopš 2003.gada ir bijis Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Smiltenes pilsētas domē, un kopš 2009.gada Smiltenes novada domē, kas devis iespēju uzkrāt plašu pieredzi teritorijas plānošanas un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī projektu sagatavošanā, ieviešanā un rezultātu uzraudzībā, finanšu plānošanā un piesaistē, personāla un darba grupu vadībā.

Andris Lapiņš izpilddirektora vietnieka amata pienākumus sāks pildīt no 2018.gada 2.janvāra. Izpilddirektora vietnieks aizvietos izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā, bet ikdienā piedalīsies pašvaldības dokumentu izstrādē, pārstāvēs pašvaldības intereses dažādās institūcijās, būs atbildīgs par novada attīstības jautājumu pārraudzību, starpnozaru projektu ieviešanas pārraudzību un citiem jautājumiem.

Atgādinām, ka 2017.gada 27.septembrī Smiltenes novada domes sēdē, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja priekšlikumu, tika pieņemts lēmums par amata vienības – izpilddirektora vietnieks- izveidošanu.

Informāciju sagatavoja,
Inga Kovala,
sekretāre
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider