2020. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par ūdens līmeņa samazināšanos Vidusezerā. Papildināts!

20.maijā Smiltenes Vidusezerā samazinājās ūdens līmenis, ko izraisīja Vidusezera slūžu bojājums. Bojājuma vietā pirmdienas rītā ir uzstādīti jauni dēļi, līdz ar to, ūdens līmenis atgriezīsies ierastajā līmenī.

Kā jau informēts iepriekš, Smiltenē Abuls upē, Tepera ezera promenādē 18. un 19.maijā notika starptautiskas sacensības airēšanas slalomā – Latvijas kausa 2.posms. Smiltenes novada domei ir būtiski, lai netiktu radīti draudi dabai, dzīvajām radībām, līdz ar to, plānojot sacensību grafiku, arī šajā gadā pašvaldība lūdza Valmieras reģionālajai vides pārvaldei saskaņojumu par Tepera ezera hidrotehniskās būves ventiļu īslaicīgu atvēršanu.

2018.gada 19.aprīlī Smiltenes novada dome saņēma Valmieras reģionālās vides pārvaldes saskaņojumu, kurā tika norādīts, ka pārvalde, izvērtējot Tepera ezera hidrotehniskās būves ventiļu īslaicīgai atvēršanai apstākļus, ar tiem saistītās iespējamās ietekmes, atzina, ka paredzētā Tepera ezera hidrotehniskās būves ventiļu īslaicīga atvēršana ir iespējama, ievērojot sacensībās noteiktos ventiļu atvēršanas laikus, kā arī ūdens līmeņa pazemināšanas līmeni, kas sacensību laikā tika arī ievērots.

Pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas, ūdens līmenis Vidusezerā sāka samazināties svētdien, 20.maijā. Specialistiem ierodoties notikumu vietā, tika secināts, ka Vidusezera slūžu augšējie aizsprostojošie dēļi ir pazuduši, kuru neesamības iemesls šobrīd tiek skaidrots – ir pamats domāt, ka aizsprosta dēlis ir izņemts, jo tas tika atrasts nebojāts lejup pa upi. Pašvaldībai nākas secināt, ka, ja tā ir bijusi ļaunprātīga rīcība, tad tā ir sodāma, bet, ja tas ir Vidusezera slūžu bojājums, tad diemžēl to nebija iespējams paredzēt. Bojājuma vietā šorīt ir uzstādīti jauni dēļi, līdz ar to ūdens līmenis atgriezīsies ierastajā līmenī.

Vēršam uzmanību, ka Smiltenes Vidusezers un Tepera ezers ir mākslīgi veidotas ūdenstilpnes. Pašvaldība 2017.gadā savā īpašumā ir ieguvusi Vidusezera slūžas,  kuru rekonstrukcija šobrīd tiek plānota- ir izsludināts iepirkums “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana”. Pēc tehniskā projekta izstrādes tiks plānots darbs pie projekta īstenošanas, kas samazinās šādu avārijas situāciju iespējamību nākotnē.

Esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus par iespējamo ietekmi uz dzīvām radībām un, redzot fotogrāfijas, Smiltenes novada dome cer, ka izraisītais Vidusezera slūžu bojājums neradīs  ilgstošu ietekmi uz apkārtējo vidi.

PAPILDINĀTS (21.05.2018.)

Pēc saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem un fotogrāfijām, tika veikta Abuls upes apsekošana, posmā no Tepera ezera līdz Vidusezeram, kuras laikā Smiltenes novada pašvaldības atbildīgie darbinieki secināja, ka Vidusezera slūžu augšējie aizsprostojošie dēļi ir pazuduši, tādējādi veicinot ūdens aizplūšanu, savukārt Tepera ezera pārgāznē ūdens pieplūde tika nodrošināta minimālā apjomā pa sanitāro caurteku, kas ietekmēja to, ka ūdens Abuls upē un Vidusezerā neatjaunojas pietiekami ātri. Tāpat šodien, apsekojot teritoriju, speciālisti nenovēroja, ka būtu gājušas bojā kādas zivis, vai izpostītas putnu ligzdas, taču Smiltenes novada domes speciālisti ir konsultējušies ar vides speciālistiem, lai noskaidrotu viņu viedokli, vai ir nodarīts kaitējums videi, kas ir radies iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Tāpat Smiltenes novada Pašvaldības policijai tika dots uzdevums apsekot situāciju un noskaidrot, vai ir pamats domāt, ka aizsprosta dēlis ir izņemts ļaunprātīgi, vai pie vainas ir Vidusezera slūžu esošais stāvoklis. Informējam, ka pašvaldība slūžas savā īpašumā ieguva tikai 2017.gadā un ir uzsākts plānošanas darbs pie to rekonstrukcijas- ir izsludināts iepirkums “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana”. Pēc tehniskā projekta izstrādes tiks plānots darbs pie projekta īstenošanas, kas samazinās šādu avārijas situāciju iespējamību nākotnē.

Apstākļi tiek skaidroti, jo šī nav pirmā reize, kad Vecajā parkā, kur atrodas Vidusezers, tiek nelikumīgi bojāts pašvaldības īpašums, piemēram, pēc šī gada Lielās Talkas, 28.aprīlī, tika konstatēts, ka ir izpostīta atpūtas vieta ar nosaukumu “Sēnīte”, kur bija salauzti konstrukciju dēļi.

Izvērtējot notikušo,  pašvaldība ir secinājusi, ka šādi gadījumi ir kā apliecinājums tam, ka hidrotehniskajam būvēm ir jābūt drošām un nepieejamām nepiederīgām personām, ko pašvaldība plāno izdarīt  projekta “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana” īstenošanu.

Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Slider